ဂျပန်အစိုးရမှ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိလျက်ရှိပြီး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသူများအား COVID-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအခြေအနေကြောင့် ယန်း ၁၀၀,၀၀၀ ထောက်ပံ့ပေးမည်

ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိလျက်ရှိသော သတ်မှတ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသူများ အကျိုးခံစားခွင့်ကို http://www.soumu.go.jp/main-content/000685956.pdf(English) တွင် လျှောက်ထားနိုင် ရေး အောက်ပါအတိုင်း အသိပေးအပ်ပါသည် အပြည့်အစုံ.