ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၌ E 9 visa ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားများအနက် မိခင်နိုင်ငံသို့ခေတ္တပြန်လာပြီး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ သိရှိလိုက်နာရန်

ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၌ E 9 visa ဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားများအနက် မိခင်နိုင်ငံသို့ခေတ္တပြန်လာပြီး ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ သိရှိလိုက်နာရန် HRD Korea မှ အောက်ပါအတိုင်း ပေးပို့လာပါသည် –

(က)    COVID 19 ရောဂါ ကူးစပ်ပြန့်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်သည့်အနေဖြင့်  ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့်ခရီးသွားများအားလုံးသည် (၁၄)ရက်ကန့်သတ်နေထိုင်ရန် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်မှ ၁-၄-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊

(ခ)     E 9 visa အလုပ်သမားများသည် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်မည့်နေ့ရက် နှင့် self-quarantine နေထိုင်မည့်နေရာတို့ကို မိမိတို့အလုပ်ရှင် (သို့မဟုတ်) အသိ မိတ်ဆွေ (သို့မဟုတ်) သံရုံးတို့နှင့် ညှိနှိုင်းပြီးနောက် သီးသန့်နေထိုင်ရန် အတည်ပြု ထောက်ခံစာ (Confirmation of Self-Quarantine) ကို EPS Centre Myanmar ၌ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊  (ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းနှင့် စားသောက်ဆိုင် စသည်များ၌ Self Quarantine နေခြင်းကို ခွင့်မပြုပါ)

(ဂ)     ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်မည့် အလုပ်သမားများသည် Confirmation of Self- Quarantine ပုံစံ ဖြည့်သွင်း လက်မှတ်ရေးထိုး၍ EPS Centre သို့ တင်ပြ ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ (Fax၊ email နှင့် စာတိုက်တို့မှပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။)

* EPS Centre Myanmar ရုံးခန်းလိပ်စာ – အမှတ် ၅၀၆၊ ဘီ ၅ လွှာ၊ လှည်းတန်း                                                           စင်တာ၊

* ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း                           – ၀၉၄၂၆၂၁၇၆၄၈

(ဃ)    EPS Centre Myanmar မှ ထုတ်ပေးသည့် Confirmation of Self-Quarantine ကို လေယာဉ်လက်မှတ်ဝယ်ယူစဉ်နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့အဝင်တွင် တင်ပြရ မည်ဖြစ်ပြီး Confirmation of Self-Quarantine မတင်ပြနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် (၁၄)ရက် Self-Quarantine နေထိုင်ရမည်ကို ငြင်းဆန်ပါက ကိုရီးယားအစိုးရမှ ပြည်ဝင်ခွင့် ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း၊

(င)    ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံတွင် Quarantine နေထိုင်မည့် လိပ်စာကို EPS Centre Myanmar အတည်ပြုစာမပါရှိဘဲ သွားရောက်မည်ဆိုပါက ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သို့ ဝင်ရောက်ခွင့် ရရှိမည်မဟုတ်ကြောင်း။

     

E-9 လုပ်သား သီးသန့်နေထိုင်ခြင်းအတွက် အတည်ပြုထောက်ခံစာ

သီးသန့်နေထိုင်ရန် အတည်ပြုထောက်ခံစာ လျှောက်ထားခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်