အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များအား အသိမှတ်ပြုရန်နှင့် ပိုမိုဆောင်ရွက်လာစေရေး တွန်းအားပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ရက် အဖွဲ့ (ASEAN-OSHNET) သည် ASEAN-OSHNET Excellence Award နှင့် Best Practices Award ဆုများကို ရွေးချယ်၍ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစ၍ နှစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ် ချီးမြှင့်ပေးအပ်လျက်ရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ASEAN-OSHNET Excellence Award ဆုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် FAME ဆေးဝါးစက်ရုံ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် United Paint Group Co.,Ltd နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် RVK Meditech Co.,Ltd ဆေးဝါးစက်ရုံတို့မှလည်းကောင်း၊ ASEAN-OSHNET Best Practices Award ဆုကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် Proven Technology Industry (TOYO Battery) စက်ရုံ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် Myanmar Unilever Co.,Ltd နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွက် Jotun Myanmar အိမ်သုတ်ဆေးစက်ရုံတို့မှလည်းကောင်း ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်နိုင်မှုကို အာဆီယံဒေသတွင်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းပုံရိပ် အဖြစ် ပြသနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလှည့်ကျအိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပမည့် စတုတ္တ အကြိမ်မြောက် အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ဆု ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားတွင် ပေးအပ်ချီးမြှင့်မည့် ASEAN-OSHNET Award ဆုများရယူနိုင်ရန် နှင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အာဆီယံ ဒေသတွင်းအဆင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းပုံရိပ်ကို ဆက်လက်ပြသနိုင်ရေးအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်ဌာနများမှ လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် ပြိုင်ပွဲဝင်လျှောက်လွှာပုံစံ၊ လျှောက်ထား မှုလမ်းညွှန်နှင့် လုပ်ငန်းအဆင့်တို့ကို အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရုံးများတွင် ဆက်သွယ်ရယူနိုင်ကြောင်းနှင့် ဆုရွေးချယ်ရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော် ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၃၀၄၈၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၃၉၁ သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။

အာဆီယံလုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကွန်ရက်ဆု ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီ

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန