အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံ၊ Ramtha ၿမိဳ႕ Century Miracle Apparel Mfg. Co., Ltd အထည္ခ်ုပ္စက္ရံုတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား(၁၃၀ဝ)ဦး ရွိသည့္အနက္၊ (၃၀)ဦးခန္႔သည္ (၁၄.၂.၂၀၁၃)ရက္ေန႔ကစတင္ျပီး အလုပ္ရွင္ကို ဆႏၵျပမႈျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။
၄င္းအလုပ္သမားမ်ားအားလံုးမွာ တရားမဝင္ေအဂ်င္စီမ်ားမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးမႈျဖင့္ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ႀကေသာ္လည္း အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ အခက္အခဲကိုအတတ္နိုင္ဆံုး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
ျဖစ္စဥ္မွာ အလုပ္ရွင္ဘက္မွ ေကြ်းသည့္ေန႔လည္စာကို စားေသာက္ရန္ အဆင္မ‌ေျပ၍ ျမန္မာအလုပ္သမား(၃၀)က တင္ျပရာ ထပ္မံခ်က္သည္‌့ ဟင္းမ်ားမွာလည္း သင့္ေလ်ာ္မႈ မရွိေသာေႀကာင့္ နွစ္ဘက္အျငင္းပြားရာမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအႀကား မေက်နပ္မႈႀကီးထြားလာျပီး ေတာင္းဆိုဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင္‌့ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ညႇိႏွဳိင္းျပီး ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံနွင့္အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ အစၥေရးနိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုးမွတစ္ဆင့္ ယခုျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
သို႔ရာတြင္ ျမန္မာနွင့္ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံအႀကား သံတမန္အဆက္အသြယ္မရွိျခင္းနွင့္ အစၥေရးႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံရံုး၏ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္တြင္ပါရွိသည့္ အခ်က္မ်ားအတိုင္း အလုပ္ရွင္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္အတြက္ ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒအရသာ ‌ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္နိုင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။
ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားဥပေဒအရ အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပလိုလွ်င္ (၁၄) ရက္ ႀကိဳတင္၍ အလုပ္ရွင္ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္ျပီး နို႔တစ္စာအရ (၄၈)နာရီအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ရန္နွင့္ မဝင္ေရာက္ပါက ပထမတစ္ရက္တြင္ ေဂ်ာ္ဒန္ ေဒၚလာ(၅၀)၊ ေနာက္ရက္မ်ားတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ေဂ်ာ္ဒန္(၅)ေဒၚလာအား အလုပ္သမားမွ ျပစ္ဒဏ္ အေနျဖင့္ ေပးေဆာင္ရမည့္အျပင္ ဆနၵျပသည့္ ရက္မ်ားအတြင္း လစာေပးမည္ မဟုတ္ပါေႀကာင္း နွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ဆက္လုပ္ရန္ ဆနၵမရွိပါက စက္ရံုမွ အျပန္ေလယာဉ္လက္မွတ္ ဝယ္ေပးမည္ျဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရပါသည္။

အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင္‌့ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုကိစၥအား သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံ အလုပ္သမားဝန္ႀကီးဌာန၊ အလုပ္ရံုတို့နွင့္ နီးစပ္ရာသံရံုးမွတစ္ဆင့္ အေကာင္း ဆံုးျဖစ္ေအာင္ ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေႀကာင္းနွင့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ႀကည့္လ်က္ရွိပါေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။