အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံ၊ Ramtha ျမိဳ႔ Century Miracle Apparel Mfg. Co., Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ျမန္မာအလုပ္သမား (၁၃၀ဝ)ဦး ရွိသည့္အနက္၊ အလုပ္သမား (၁၂၀ဝ)ဦးခန္႔သည္ (၁၄-၂-၂၀၁၃)ရက္ေန႔ကစတင္ျပီး အလုပ္ရွင္အားဆႏၵျပမႈျဖစ္စဥ္အား ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံနွင့္ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေသာ အစၥေရးနိုင္ငံဆိုင္ရာျမန္မာသံရံုးမွ တစ္ဆင့္ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းနိုင္ရန္ညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

ျမန္မာသံရံုး၏ ညွိႏွဳိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈနွင့္ တရားဝင္လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမဟုတ္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့ေသာ New Covenant ကုမၸဏီမွ တာဝန္ခံ ဦးစိုင္းတင္ထြန္း၏ ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံသို႔သြားေရာက္၍ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအရ လုပ္ခလစာတိုးျမွင့္ေရးမွအပ က်န္အခ်က္မ်ားအား ညွိႏွဳိင္းေျဖရွင္းေပးနိုင္ခဲ့ပါသည္။

(၁-၃-၂၀၁၃)ရက္ေန့၊ နံနက္ပိုင္းတြင္ အလုပ္ရွင္မွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား အလုပ္ျပန္ ဆင္းရန္ေဆာင္ရြက္စဉ္ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ိုးသမီး(၄)ဦး အနည္းငယ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားအရ သိရွိရပါသည္။

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပမႈအား ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံ၏ ဥပေဒအရေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရရွိဘဲအခ်ိန္ႀကာျမင့္စြာ လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနမႈမ်ားအားညွိနွိုင္းေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေတြ႔အႀကံုရွိသည့္ ညႊန္ႀကားေရးမႉးတစ္ဦးနွင့္ ဒုတိယညွြန္ျကားေရးမႉး တစ္ဦးတို့အား ေဂ်ာ္ဒန္နိုင္ငံသို့ အျမန္ဆံုးေစလွြတ္၍ ျပႆနာမ်ား ေျပလည္မႈရရွိေအာင္ ႀကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။