ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဧျပီ ၅ ရက္

အလုပ္သမား၊အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အရာထမ္းမ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈ သင္တန္း အမွတ္စဉ္(၁/၂၀၁၃)ဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္ (၅၁)ရွိ စုေဝးခန္းမႀကီးတြင္ ၅-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ နံနက္(ဝ၉းဝ၀)နာရီ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အခမ္းအနားသို့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာႀကားျပီး သင္တန္းတြင္ ထူးခြ်န္ဆုရရွိသူမ်ားအားဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သင္တန္းဆင္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ားအား သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူမ်ားသို႔ေပးအပ္ ပါသည္။
သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာဦးျမင့္သိန္းနွင့္ေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္း၊ညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ားနွင့္ ဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အရာထမ္း အမႈထမ္းမ်ား နွင့္ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူ(၂၅)ဦး တို့တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။
အဆိုပါသင္တန္းကို ဝန္ႀကီးဌာနမွ အရာထမ္းမ်ားအေနနွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာ၌ အလိပ္ဘာသာစကား ကြ်မ္းက်င္မႈတိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဦးစီးအရာရွိနွင့္အထက္ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မပ်က္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ျခင္းျဖစ္ျပီးအေျခအတင္ေဆြးေႏြးေျပာဆိုမႈစြမ္းရည္ ရရွိေရးကိုပါ ထည့္သြင္းေလ့က်င့္ ေပးခဲ့ပါေႀကာင္းနွင့္ သင္တန္းကာလမွာ ၄-၂-၂၀၁၃ ရက္ေန႔မွ ၅-၄-၂၀၁၃ ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္(၉)ပတ္ႀကာ ဖြင့္လွစ္သင္ႀကားေပးခဲ့ေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။