ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္နွစ္အတြက္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေႀကး ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားကို (၃.၆.၂၀၁၃) ရက္ေန႔ (၁၃းဝ၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရံုးအမွတ္ (၅၁) ရွိ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန စုေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္က ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ားအား ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးႀကရန္ လိုအပ္ေႀကာင္း၊ သားသမီးမ်ားအား ပညာေရးကို ဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ ဇြဲရွိရွိျဖင့္ သင္ႀကားေပးႀကေစလိုေႀကာင္း၊ ယခုေခတ္သည္ ပညာေခတ္ျဖစ္သည္နွင့္အညီ မိမိတိို႔၏ သားသမီးမ်ားအား ထူးခြ်န္သည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္နွင့္ လူေတာ္ လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးႀကေစလိုေႀကာင္း အမွာစကားေျပာႀကားခဲ့ျပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင္‌့ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေႀကးမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနား၌ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ပညာသင္နွစ္တြင္ မူလတန္းမွ တကၠသိုလ္အဆင္‌့အထိ ပညာသင္ႀကားမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ သားသမီးမ်ား(၁၂၃၂)ဦးအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေႀကး (၁၄၉၅၁၅၀ဝိ/-) (က်ပ္တစ္ရာ့ေလးဆယ့္ကိုးသိန္း ငါးေသာင္းတစ္ေထာင္ ငါးရာတိတိ) အား ေပးအပ္ခဲ့ျပီး အခမ္းအနားသို့ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ား၊ ညႊန္ႀကားေရးမႉးခ်ဳပ္ မ်ားနွင့္ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ႀကေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။