အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: SSB-Announcement

လူမှုဖူလုံရေးထောက်ပံ့ကူညီမှု အကျိုးခံစားခွင့်အား Online မှ လျှောက်ထားနိုင်

၁။      Covid-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများကို ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၏ သတ်မှတ်ချက်၊ အကြံပြု ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းရှိ/ မရှိ ကိုသက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန…

Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန   Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း   ၁၃၈၂ခုနှစ်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော် ၁၂ ရက်…

COVID-19 Acute Respiratory Disease နှင့်ပတ်သတ်၍ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအား မကျန်းမာမှု ဆေးသက်သေခံလက်မှတ် ထုတ်ပေးရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ( ၉ /၂၀၂၀) COVID-19 Acute Respiratory Disease ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ပတ်သတ်၍ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီး ဌာနမှ ၃၀-၃-၂၀၂၀ တွင်အသစ်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်သည့် စက်ရုံ၊…

COVID-19 Acute Respiratory Disease နှင့်ပတ်သတ်၍ မကျန်းမာမှုဆေးသက်သေခံလက်မှတ်ထုတ်ပေးရာတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ( ၈ /၂၀၂၀) အလုပ်သမားဆေးရုံများ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်းများ၊ ဌာနကြီးဆေးခန်းများ၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆို ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းများအနေဖြင့် အလုပ်သမားဆေးရုံ/ ဆေးခန်းသို့ လာရောက်ပြသသည့် အာမခံ…

Coronavirous Diseases 2019 (COVID-19) နှင့်ပတ်သတ်၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ( ၇ /၂၀၂၀) လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် အကျိုးဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများမှ အလုပ်ရှင်များ၊ စီမံခန့်ခွဲသူများသည် အောက်ပါညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာရန်နှင့် ထပ်ဆင့်အသိပေးဖြန့်ဝေသွားရန်ဖြစ်သည်။…

COVID-19 ကြောင့် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသော အာမခံအလုပ်သမားများ လူမှုဖူလုံရေးအကျိုးခံစားခွင့်များ ဆက်လက်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၀ နှင့် အညီ ခံစားခွင့်ပြုခြင်း

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန[download id=”2043″]

COVID-19 ကြောင့် အလုပ်ဌာနများ လုပ်ငန်းဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရန် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၀ နှင့် အညီ ဖြေလျော့ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုခြင်း

အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန [download id=”2041″]

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ e-Services လုပ်ငန်းများအတွက်တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများအားကြေညာခြင်း

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် e-Services လုပ်ငန်းများ အတွက် Lot (၅) ခုအား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ တင်ဒါကော်မတီက ၂၀-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် ဈေးနှုန်းစိစစ် ရေးအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပြီး ဌာနမှသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး…

အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ e-Services လုပ်ငန်းအတွက်  တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် -[download id=”1963″]…..