အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Announcement

Check me to Display at the Announcement Post List.

လူမှုဖူလုံရေးကွန်ပျူတာစနစ် (Myanmar Social Security ICT System) အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် အကျုံးဝင်လျက်ရှိသော အာမခံအလုပ်သမားများ၏ အချက်အလက်များအား မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှစ၍ ထည့်ဝင်ကြေးပေးသွင်းမှုနှင့် ထည့်ဝင်သည့်ကာလ၊ အကျိုးခံစားခွင့်များဖြစ်သည့် ဆေးကုသမှုနှင့် ငွေကြေးအကျိုးခံစားခွင့် များအား စနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်၍ တိကျစွာတွက်ချက်နိုင်ရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့အတွက် Myanmar Social…

အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း

အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့်လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ကြေငြာချက်အမှတ်၊၁/၂၀၁၅ ၁၃၇၇ခုနှစ်၊ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၁ ရက် (၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက် ) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ရေးဆွဲချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေငြာခြင်း ကြေညာချက် အပြည့်အစုံ ([download id=”445″]) အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ…

အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) နှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက် အရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားများအတွက် နေရာဒေသ နှင့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားမခွဲခြားဘဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံး…

EPS စနစ်အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ အထွေထွေလုပ်သားများအဖြစ်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် မည့်သူများ နှင့် အများပြည်သူသိရှိရန်

Employment Permit System (EPS)  စနစ် အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သို့ အထွေထွေလုပ်သားများ အဖြစ် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ နှင့်  အများပြည်သူ သိရှိရန် အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်- EPS စနစ်ဖြင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့…

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- ခုံသမာဓိကောင်စီ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော် ဖုန်း – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၅ ၊ ဖက်စ် – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၇ e-mail – arbitrationcouncil.mm@gmail.com

စတုတ္ထအကြိမ် EPS-TOPIK စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

စတုတ္ထအကြိမ် EPS-TOPIK စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူများအနက် ၁၁-၈-၂၀၁၂ မှ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက်နေ့ထိ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ခံယူခဲ့သူများ၏ အောင်စာရင်း အား အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီမှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည် – – – [download id=”71″]

အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)

အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လည်းကောင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားများ အကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် အေးချမ်းသာယာစေရန် လည်းကောင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှုအား တရားမျှတစွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ရပိုင်ခွင့်များကို မျှတမှန်ကန်စွာဖြင့် မြန်ဆန်စွာရရှိခံစားနိုင်စေရန်လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်………. [download…

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနည်းဥပဒေများ

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေပုဒ်မ ၅၇ အရ အပ်နှင်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။[download id=”17″]

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ (၂၀၁၁)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ နှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်း အကြား၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေရန် လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို စနစ်တကျနှင့်လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။…