အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

Category: Announcement

Check me to Display at the Announcement Post List.

အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဥပဒေပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) နှင့်အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက် အရ မြန်မာနိုင်ငံရှိ အလုပ်သမားများအတွက် နေရာဒေသ နှင့်လုပ်ငန်းအမျိုးအစားမခွဲခြားဘဲ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ တစ်နိုင်ငံလုံး…

EPS စနစ်အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့ အထွေထွေလုပ်သားများအဖြစ်သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင် မည့်သူများ နှင့် အများပြည်သူသိရှိရန်

Employment Permit System (EPS)  စနစ် အရ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ သို့ အထွေထွေလုပ်သားများ အဖြစ် သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်မည့်သူများ နှင့်  အများပြည်သူ သိရှိရန် အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင်အေဂျင်စီမှ အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါသည်- EPS စနစ်ဖြင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသို့…

အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ခုံသမာဓိကောင်စီ သို့ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်- ခုံသမာဓိကောင်စီ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော် ဖုန်း – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၅ ၊ ဖက်စ် – ၀၆၇-၄၃၀၁၄၇ e-mail – arbitrationcouncil.mm@gmail.com

စတုတ္ထအကြိမ် EPS-TOPIK စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

စတုတ္ထအကြိမ် EPS-TOPIK စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ပြီးသူများအနက် ၁၁-၈-၂၀၁၂ မှ ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက်နေ့ထိ အခြေခံကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်း ခံယူခဲ့သူများ၏ အောင်စာရင်း အား အစိုးရပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီမှ ထုတ်ပြန်ထားပါသည် – – – [download id=”71″]

အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ (၂၀၁၂)

အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လည်းကောင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားများ အကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် အေးချမ်းသာယာစေရန် လည်းကောင်း၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှုအား တရားမျှတစွာဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ရပိုင်ခွင့်များကို မျှတမှန်ကန်စွာဖြင့် မြန်ဆန်စွာရရှိခံစားနိုင်စေရန်လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်………. [download…

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနည်းဥပဒေများ

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေပုဒ်မ ၅၇ အရ အပ်နှင်းသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုကျင့်သုံး၍ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် အောက်ပါနည်းဥပဒေများကို ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။[download id=”17″]

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ (၂၀၁၁)

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ နှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်း အကြား၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်စေရန် လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို စနစ်တကျနှင့်လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လည်းကောင်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဌာန်းလိုက်သည်။…