အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

၂၉-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂-၆-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ရန်ကင်း) ၌ ဖွင့်လှစ်သော Assessor Methodology Training (စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူနည်းစနစ် သင်တန်း) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို Online မှတစ်ဆင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ နည်းပြအရာရှိများ၊ သင်တန်းနည်းပြများ နှင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီတို့မှ စေလွှတ်သော သင်တန်း သားများနှင့် Online မှတက်ရောက်ကြသူများအပါအဝင် စုစုပေါင်း (၃၅) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။