ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇြန္ ၁၈

မေလးရွားနိုင္ငံေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းမွ အလွဴေငြ လႉဒါန္းသည့္ အခမ္းအနားအား ၁၈-၆-၂၀၁၃ ရက္ေန႔နံနက္(၁၁း၃၀) နာရီ၌ ေနျပည္ေတာ္ ရံုးအမွတ္(၅၁) အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ရွိ ဧည့္ခန္းမတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။
အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္နွင့္လူမႈဖူလံုေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေဒၚဝင္းေမာ္ထြန္းနွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအိုက္ထြန္းနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ႀကပါသည္။ အခမ္းအနားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအိုက္ထြန္းမွ လႉဒါန္းရျခင္း နွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာႀကားပါသည္။
ထို့ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာႀကားရာတြင္ လႉဒါန္းသည့္ ေငြမ်ားအား မေလးရွား နိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အတြက္ အက်ိဳးရွိစြာခြဲေဝ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ မေလးရွားနိုင္ငံ၊ ျမန္မာသံရံုးသို႔ အျမန္ဆံုးေပးပို႔ သြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း၊ မေလးရွားနိုင္ငံမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ အလုပ္သမားမ်ားကိုလည္း ျပည္တြင္း၌ကြ်မ္းက်င္မႈ အရည္အခ်င္းအလိုက္ အလုပ္အကိုင္မ်ား ရရွိ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္၍ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေနျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုေႀကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္နွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနကိုယ္စား၊ အလုပ္သမားမ်ားကိုယ္စား အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေႀကာင္းေျပာႀကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းမွ အလႉေငြက်ပ္သိန္း(၅၀ဝ) ေပးအပ္လႉဒါန္းရာ ျပည္ပတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈ ႀကီးႀကပ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ မွ လက္ခံရယူျပီး၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ေႀကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။