အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ပိုင် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းနှင့်လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ လိုအပ်ချက်ရှိသော နေရာဒေသများတွင် ဓါတ်ခွဲခန်းဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ခြင်း လုပ်ငန်းအတွက် သုခမင်္ဂလာအထူးကုဆေးခန်းနှင့် ရောဂါရှာဖွေ ရေးစင်တာမှ တင်ဒါအောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။