အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်သော “၂၀၂၀-၂၀၂၃ ခုနှစ် လုပ်သားအင်အား ခန့်မှန်း စာရင်းအင်းများအစီရင်ခံစာ” ကို ယခုမေလတွင် ဖြန့်ဝေနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မူဝါဒများချမှတ်ရာတွင် စာရင်းအင်းကိန်းဂဏန်းများသည် များစွာ အရေးပါ၍ အများသိရှိပြီးဖြစ်ပါသည်။ စာရင်းအင်းကဏ္ဍသည် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သဖြင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည့် နည်းစနစ်များဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါ သည်။

          အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံ၏အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များအတွက် အလုပ်သမားရေးရာစာရင်းအင်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး အလုပ်သမားရေးရာ စာရင်းအင်း များ၏ အဓိကအရင်းအမြစ်သည် လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်းဖြစ်ပါသည်။

          လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့မှုသမိုင်းကြောင်းကို ပြန်ပြောင်းလေ့လာမည် ဆိုပါက လုပ်သားအင်အားနမူနာစစ်တမ်းကို ရန်ကုန်မြို့နှင့် ချောက်မြို့တို့တွင် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ International Labour Organization (ILO) အကူအညီဖြင့် ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း၊ တစ်နိုင်ငံလုံးလွှမ်းခြုံမှုရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားအင်အား စစ်တမ်းတစ်ရပ်ကို United Nations Development Programme (UNDP)၊ United Nations Population Fund (UNFPA) နှင့် (ILO) တို့၏ နည်းပညာငွေကြေး အကူအညီတို့ဖြင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွင်လည်းကောင်း ကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းများ ကောက်ယူပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်းများကို ကောက်ယူ နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ ခန့်မှန်းလုပ်သား အင်အားစာရင်းများကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သား အင်အား၊ ကလေးလုပ်သားနှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင် ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ် ခြင်းစစ်တမ်းကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင် အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်နိုင်ရန် အိမ်ထောင်စုများ၏ နေထိုင်စားသောက်စရိတ် အခြေအနေစစ်တမ်းကို ထိုနှစ် မှာပင် ကောက်ယူ၍ ထိုစစ်တမ်းပေါ်တွင်အခြေခံပြီး အနည်းဆုံးအခကြေးငွေကို သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပါ သည်။ လုပ်သားအင်အား စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အထိ တစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေဖြင့် နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကို ပထမအကြိမ်အထိသာ ကောက်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စစ်တမ်း(ဒုတိယအကြိမ်)မှစ၍ စာရင်း ကောက်ယူမှုကို ရပ်နားခဲ့ရပါသည်။

လုပ်သားအင်အားစာရင်းအင်းများ စဉ်ဆက်မပြတ်ရရှိရေး ရှေးရှုလျက် ၂၀၂၂ ခုနှစ် နှစ်စဉ် လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်းကို ကွင်းဆင်းကောက်ယူနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန် လျာထားခဲ့သော် လည်း ကောက်ယူရမည့် နမူနာစာရင်းကောက်ကွက်အချို့တွင် နယ်မြေအခြေအနေအရ ကွင်းဆင်း ကောက်ယူရန် အခက်အခဲများရှိခဲ့သဖြင့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနသည် လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနနှင့် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကာ အသင့်လျော်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည့် လုပ်သားအင်အားစာရင်းအင်းများကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်း (Projection) နည်းလမ်းသုံးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ စာရင်းအင်း ပညာဌာန၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်တို့အတွက် လုပ်သားအင်အားစာရင်းအင်းများကို ခန့်မှန်းတွက်ချက် ဖော်ထုတ်၍ အစီရင်ခံစာရေးသား ထုတ်ပြန်နိုင်ရန် မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်နှင့် Nay Pyi Taw State Academy စာရင်းအင်းပညာဌာနတို့မှ ပါမောက္ခဆရာ၊ ဆရာမကြီးများက ဝန်ထမ်း များကို ၁၀-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၃၀-၁၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့ထိ နည်းပညာသင်တန်းပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ ၉-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၀-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ အစီရင်ခံစာရေးသား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်တို့အတွက် လုပ်သားအင်အားစာရင်း အင်းများ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခဲ့ခြင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် လူဦးရေနှင့် အိမ်အကြောင်းအရာ သန်းခေါင် စာရင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သား အင်အား၊ ကလေး လုပ်သားနှင့် ကျောင်းအပြီးလုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရောက်မှု အကူးအပြောင်း ဆန်းစစ် ခြင်းစစ်တမ်း၊  ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ် လုပ်သားအင်အား စစ်တမ်းများမှ အချက် အလက်များအခြေခံ၍ တွက်ချက်ခဲ့ပါသည်။

ထို့ပြင် စာရင်းအင်းအချက်အလက်မှန်ကန်ရေးနှင့် အရည်အသွေးပြည့်ဝရေးဗဟိုကော်မတီမှ စစ်တမ်းများနှင့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ချက် လုပ်ငန်းကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ စာရင်း အင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများအား ဖိတ်ကြား၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၃ ခုနှစ် လုပ်သားအင်အား ခန့်မှန်း စာရင်းအင်းများ (မူကြမ်း)ကို ၂၄-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ရှင်းလင်းတင်ပြ၍ အကြံပြုဆွေးနွေး ချက်များရယူပြီး လိုအပ်သည်များ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀-၂၀၂၃ ခုနှစ် လုပ်သားအင်အား ခန့်မှန်းစာရင်းအင်းများ အစီရင်ခံစာတွင် အခန်း(၈) ခန်းပါဝင်ပြီး ခန့်မှန်းတွက်ချက်နည်း (Projection Method) ဖြင့် တွက်ချက်ရာ၌ အသုံးပြုခဲ့သော နောက်ခံအကြောင်းအရာများ၊ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ လုပ်သားအင်အား ပါဝင်မှုနှုန်း  (Labour Force Participation Rate) ၊ လုပ်သားအင်အား (Labour Force) ၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လုပ်ငန်း အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်လက်ရှိ (Employment) ၊ အလုပ်လက်မဲ့နှုန်း (Unemploy ment Rate) များနှင့် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းနည်းများအား အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါသည်။

စာရင်းအင်းများ ခန့်မှန်းတွက်ချက်ရာတွင် နည်းပညာကျွမ်းကျင်သော စာရင်းအင်းပညာ ဌာနမှ ပါမောက္ခဆရာ၊ ဆရာမကြီးများက စာရင်းအင်းများအား လက်တွေ့အခြေအနေနှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်စေရေး ၊ ခိုင်မာမှုဖြစ်စေရေးတို့အတွက် လက်ရှိကာလအခြေအနေအား ထည့်သွင်း စဉ်းစားခြင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် လုပ်သားအင်အားစစ်တမ်း ပထမအကြိမ် ရလဒ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ် ခြင်းဖြင့် အသင့်လျော်ဆုံး model များ ဖြစ်စေရန် လမ်းညွှန်မှုပေးခဲ့၍ အလုပ်သမားညွှန်ကြား ရေးဦးစီးဌာန၊ လုပ်သားအင်အားကောက်ယူပြုစုရေးဌာနခွဲမှ ဝန်ထမ်းများက စာရင်းအင်း software တစ်ခုဖြစ်သော SPSS software ကို အသုံးပြု၍ ကြိမ်ဖန်များစွာ တွက်ချက်ပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့ကြောင့် ၂၀၂၀-၂၀၂၃ ခုနှစ် လုပ်သားအင်အား ခန့်မှန်းစာရင်းအင်းများ အစီရင်ခံ စာသည် လက်တွေ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် စာရင်းအင်းပညာဘာသာရပ် နယ်ပယ်တို့၏ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ အောင်မြင်မှု နမူနာကောင်းတစ်ရပ်ဟု မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဤ ၂၀၂၀-၂၀၂၃ ခုနှစ် လုပ်သားအင်အား ခန့်မှန်းစာရင်းအင်းများအစီရင်ခံစာပါ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို သုတေသနပြုသူများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပမှ စာတမ်းပြုစုမည့် ဘွဲ့ယူကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ အထူးသဖြင့် အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရေးရာမူဝါဒများ၊ စီမံကိန်းများ ချမှတ်ခြင်းများတွင် ထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။ 

သို့ဖြစ်ပါ၍ ၂၀၂၀-၂၀၂၃ ခုနှစ် လုပ်သားအင်အား ခန့်မှန်းစာရင်းအင်းများ အစီရင်ခံစာ အား ဝန်ကြီးဌာနများ၊ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဌာနများနှင့် စာကြည့်တိုက်များသို့ ဖြန့်ဝေသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၏ www.mol.gov.mm website တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း စာရင်းအင်းအသုံးပြုသူများ၊ မူဝါဒရေးဆွဲသူများ၊ ဗဟုသုတရှာမှီးသူများ၊ သုတေသီပညာရှင်များအားလုံးအတွက် သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။

  အေးမွန်(လေဘာ)