အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အွန်လိုင်းလူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာများ၌ စက်ရုံများတွင် အလုပ်သမားများအပေါ် ဥပဒေ ချိုးဖောက်မှုများရှိသည်ဟူသော သတင်းဖော်ပြမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာ ပေါင်းစပ်အဖွဲ့ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စည်းကြပ်ဥပဒေများဖြင့်လည်းကောင်း မှန်ကန်မှု ရှိ/ မရှိ စိစစ်၍ အလုပ်သမားများ ရပိုင်ခွင့် များရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။

          Myanmar Labour News ၏ ၄-၅-၂၀၂၃ ရက်စွဲပါ စာမျက်နှာ၌ ရန်ကုန် တိုင်းဒေကြီး၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရွှေပေါက်ကံစက်မှုဇုန်၊ ကနောင်မင်းသားကြီး လမ်း၊ အမှတ်(၁၈/ ၂၁၂)ရှိ ဒေါ်လွင်လွင်သန်း(မြန်မာနိုင်ငံသား)ပိုင် သမီးတော်စွမ်းအား အထည်ချုပ်စက်ရုံရှိ အလုပ် သမားများ ခွင့်ယူပါက ခွင့်ယူသည့်ရက်အတွက် လစားမဲ့ခွင့် အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး ရရှိသည့်လစာမှ ဖြတ်တောက်ခံနေရကြောင်း၊ အလုပ်ဝင်ချိန် (၅)မိနစ်ျ စောဝင်ခိုင်းပြီး အလုပ်ဆင်းချိန် ၁၅ မိနစ်/ ၂၀ မိနစ် နောက်ကျပြီးမှ အမြဲအလုပ်ဆင်းနေရ ကြောင်းဖော်ပြပါရှိပါသည်။

          အဆိုပါသတင်းဖော်ပြချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ၁၀-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီး ဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့မှ တာဝန်ခံ အရာရှိများသည် စက်ရုံ သို့သွားရောက်၍ အလုပ်သမားရေးရာ ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် (၁၅)ဦး၊ HR မန်နေဂျာ (၂)ဦးတို့အား စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ရာ အောက်ပါ အတိုင်း စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်-

(က)    အလုပ်သမားများ ခွင့်ယူပါက လစာမဲ့ခွင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက် ၍ ခွင့်တိုင်ကြားရာတွင် တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းဖြင့် တိုင်ကြားမှုမရှိခြင်း၊ နီးစပ်ရာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတစ်ဆင့် တိုင်ကြားခြင်း၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ကိုယ်တိုင်တိုင် ကြားမှုမရှိခြင်း၊ ခွင့်လက်ကျန်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် လစာမဲ့ခွင့် အဖြစ်သတ်မှတ်၍ လစာမှ ဖြတ်တောက်မှုရှိကြောင်း၊

( ခ )   စက်ရုံအတွင်းသို့ အလုပ်ချိန်မတိုင်မီ (၅)မိနစ်စောဝင်ရခြင်းနှင့် အလုပ်ဆင်း ချိန် (၁၅)မိနစ်/ ၂၀ မိနစ် နောက်ကျ ဆင်းရခြင်းရှိကြောင်း၊ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ လုပ်ငန်း မစတင်မီ စက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းပြီးဆုံးသည့် နောက်တွင် စက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရခြင်း၊ အချို့သော ဝန်ထမ်းများသည် အထည်စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်ပြည့်မီရန် အလုပ် ဆင်းချိန်ကျော်လွန်သည်အထိ လုပ်ကိုင်ကြခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း၊

          စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအပေါ် ၁၁-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနမှ စည်းကြပ်သည့်ဥပဒေများအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက် များကို အောက်ပါအတိုင်း သတိပေးညွှန်ကြားခဲ့ပြီး ၁၉-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့အရောက် ပြန်လည် တင်ပြရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်-

(က)    ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများအက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၂ အရ မည်သည့် အလုပ်သမား ကိုမျှ အလုပ်ရုံ၌ မည်သည့်ရက်၌မဆို အလုပ်ချိန်နာရီ ပေါင်း ၈ နာရီထက်ပို၍ အလုပ်မလုပ်စေရ သို့မဟုတ် ခွင့်မပြုရ၊

( ခ )   ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ ခွင့်ရက်နှင့် အလုပ်ပိတ်ရက်အက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၊ ပုဒ်မ ၅၊ ပုဒ်မ ၆(၁) တို့အရ အလုပ်ရှင်သည် မိမိအလုပ် ကို တစ်ဆက်တည်း(၁၂)လ ပြည့်အောင် လုပ်ခဲ့သည့် အလုပ်သမားအသီးသီးအား သက်ဆိုင်ရာ ပျမ်းမျှ အခကြေးငွေနှင့် ဖြစ်စေ၊ ပျမ်းမျှလစာငွေနှင့်ဖြစ်စေ လုပ်သက်ခွင့်(၁၀)ရက် ခံစားနိုင်စေရန်၊ ရှောင်တခင်ခွင့်ရက်ကို တစ်နှစ်လျှင် စုစုပေါင်း (၆)ရက်ကို  ခွင့်ပြုပေးရန်၊ (၁)နှစ် လျှင် ရက်ပေါင်း(၃၀)ထက်မပိုသော ကာလအပိုင်းအခြား အတွက် ဆေးလက်မှတ်ခွင့်ရက် ကို ခံစားနိုင်စေရန် စီမံပေးရမည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ Myanmar Labour News တွင် ဖော်ပြပါရှိသော သမီးတော်စွမ်းအား အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်ဝင်ချိန် ၅ မိနစ်စောဝင်ရခြင်း အလုပ်ဆင်းချိန် ၁၅ မိနစ်/ ၂၀ မိနစ် နောက်ကျဆင်းရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်ရုံများ အက်ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပထမအကြိမ် သတိပေးညွှန်ကြားထားပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက် ပြီးစီးမှု အခြေအနေကို ပြန်လည်တင်ပြစေခြင်း၊ ဌာနမှပြန်လည်စိစစ်ခြင်းဖြင့် အလုပ်သမားများ ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များ ပြည့်ဝစွာရရှိစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းထုတ်ပြန် အပ်ပါသည်။

                                                                               အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန