အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နေပြည်တော်  ၊နိုဝင်ဘာလ ၂၄  ရက်

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် EUROCHAM MYANMAR, Garment Advocacy Group မှ Ms. Karina Uferte နှင့် Mr. Serkan Tanka တို့ဦးဆောင်သည့်အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၄:၀၀နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ဝန်ကြီးဌာန ၊ အစည်းအဝေးခန်းမတွင် Video Conferencing စနစ်အသုံးပြု၍ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။

တွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင်၊ တာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဆွေးနွေးပွဲ၌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ ပြောကြားရာတွင် COVID – 19 ကာလမတိုင်ခင်က  EuroCham Myanmar နှင့်တွေ့ဆုံစဉ် အကြံပြုချက်များကို အလေးထားပြီး ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည်များကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သကဲ့သို့ သင်တန်းကျောင်းများဖွင့်လှစ်ခြင်းများ၊ အထည် ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များ၊ အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဆက်သွယ် ပေါင်းစည်း၍ ဆောင်ရွက်ရမည်တို့အား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာလေကျင့် သင်ကြားပေးရန် Skill Development ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အခြား ပါဝင် သက်ဆိုင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အကြံပြုချက် များရှိပါကြောင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာန အနေဖြင့်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်နေသကဲ့သို့အခြားသောအဖွဲ့အစည်းများ၊ပုဂ္ဂလိကသင်တန်းကျောင်း များနှင့်လည်းလိုအပ်သောနေရာများတွင် ပေါင်းစပ်ပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ အဆိုပါကိစ္စ များတွင် လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရန်နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ များစွာလိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အထည်ချုပ်လုပ် ငန်းရှင်များအသင်းနှင့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂများပေါင်းစပ်ပြီး အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပညာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုများကို မြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း၊

အဆိုပါလုပ်ငန်းများတွင် EuroCham Myanmar မှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ အထောက် အကူများ ပေးစေလိုကြောင်း၊ ဒုတိယအချက်ဖြစ်သည့် အလယ်အလတ်အဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအနေဖြင့် ဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင် အခြားဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများနှင့်လည်းဆက်သွယ် ပူးပေါင်း၍ရေရှည်ဆောင်ရွက်သွားရမည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေတွင် မြန်မာ နိုင်ငံအနေဖြင့် CMP စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် နေပြီး FOB စနစ်ဖြင့် ရေရှည်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အထည်ချုပ်နည်းပညာရှင်များနှင့် ချည်မျှင်နှင့်အထည်အလိပ် အင်ဂျင်နီယာများ အတွက် အဆင်မြင့် ပညာရေးလိုအပ်ချက်အပေါ် စတင်၍ မူဝါဒများချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိတို့ ဝန်ကြီးဌာနအပါအဝင် အခြားဝန်ကြီးဌာနများ ဆက်သွယ်ပေါင်းစည်း၍ အောင်မြင်အောင်ဆောင် ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ EuroCham Myanmar အနေဖြင့်လည်း အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များ တွင် အကြံပြုပေးစေလိုကြောင်း၊

အကြံပြုချက်တတိယအချက်ဖြစ်သည့် အခြားပါဝင်သက်ဆိုင်သူများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ခြင်းကိစ္စတွင်လည်း လက်ရှိ အချို့ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်နေပြီး EuroCham Myanmar မှ အကြံ ပြုချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အခြားဝန်ကြီးဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ် ဖက်များနှင့်ပေါင်းစပ်၍ အခြားနိုင်ငံများ၏ အတွေ့အကြုံရယူပြီး ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၊ အတွေ့ အကြုံရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ကိစ္စများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ EuroCham Myanmar အနေဖြင့်ကောင်းမွန်သည့် အကြံဉာဏ်များပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း၊

အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့်ပတ်သက်၍  ILO အပါအဝင် ကျွမ်းကျင်သူများ နှင့်ပေါင်းစပ်၍ လွှတ်တော်အသီးသီး၏ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မှုဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဥပဒေများကို လည်းအခြေအနေအချိန်အခါနှင့်လျော်ညီပြီး နိုင်ငံတကာဥပဒေများနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် လိုအပ် သည်များကို ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲလျက်ရှိပါကြောင်း၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများနှင့်ပူးပေါင်း၍ အလုပ်သမားများအား ၎င်းတို့၏ရပိုင်ခွင့်ရှိသောအခွင့်အရေးနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ရှိမှု တို့ကို ရှင်းလင်းသေချာစွာ သိရှိပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အစီအစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း၊

EuroCham လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့်ပုံမှန်တွေ့ဆုံခြင်းများဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ CMP စနစ်မှ FOB စနစ်သို့ပြောင်းလဲရေးအတွက် လိုအပ်သည့် မဟာဗျူဟာစီမံ ချက်များရေးဆွဲချမှတ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများက အချိန်ဇယားနှင့်အကောင်အထည်ဖော် သည့် တာဝန်ခွဲဝေသတ်မှတ်မှုတို့ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် ပါဝင်တက်ရောက်လာ ကြသော အောင်မြင်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ပိုင်ရှင်များမှလည်း အတွေ့အကြုံများဖလှယ်ပေးရန် နှင့်ဝန်ကြီးဌာနမှ တက်ကြွစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ရှိအချိန်တွင် ဝန်ကြီး ဌာနအားလုံးပါဝင်သည့် FOB စနစ်ပြောင်းလဲရန် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်ရေးဆွဲ သွားရမည်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ၊ UMFCCI နှင့် သက်ဆိုင် ရာဝန်ကြီးဌာနများ ပါဝင် သည့် ခိုင်မာသောစီမံချက် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ EuroCham Myanmar နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဝန်ကြီးဌာနဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဖက် ပုဂ္ဂလိက သင်တန်းကျောင်းများတွင် လုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊          မကြာမှီကာလတွင်ဝန်ကြီးဌာနမှ အထည်ချုပ်ကျွမ်းကျင်မှု သင်တန်းကျောင်းများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ အထည်ချုပ်အသင်းအဖွဲ့များမှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်ပူးပေါင်း၍ ကျွမ်းကျင် မှုအဆင့် သက်မွေးပညာလေ့ကျင့်ရေးကိစ္စများဆွေးနွေးပြီး ဆက်လက်၍ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် EuroCham Myanmar မှ ပေးပို့ထားသည့် အကြံပြုချက် များနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အခြားဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ ပူးပေါင်း၍ အောင်မြင်အောင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် EuroCham Myanmar မှ Ms. Karina Uferte နှင့် Mr. Serkan Tanka တို့မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်နိုင်ရေးနှင့် အထည်ချုပ်ကဏ္ဍကျွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်နိုင်ရေး တို့အတွက် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဝိုင်းဝန်း အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိ ပါသည်။