အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်၍ တိုင်းဒေသကြီး ပေါင်းစပ်အဖွဲ့ဖြင့် ၂၃-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးစက်မှုဇုန်ရှိ Mr. Junaid Umeran ပိုင်ဆိုင်သော My Port Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)၌ အလုပ်သမား ကျား (၇)ဦး၊ မ (၉၃)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၀၀)ဦးနှင့် Ms. Hung King ပိုင်ဆိုင်သော Jade Blue Co.,Ltd (အထည်ချုပ် စက်ရုံ)၌ အလုပ်သမား ကျား (၃၀)ဦး၊ မ (၇၀)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၀၀)ဦးတို့အားလည်းကောင်း၊ ၂၄-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်ရှိ ဒေါ်ကျင်အေး ပိုင်ဆိုင် သော Hajen Manufacturing Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)၌ အလုပ်သမား ကျား (၈)ဦး၊ မ (၄၃)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၅၁)ဦးနှင့် ကျန်အလုပ် သမား (၁၇၈၀)ဦးတို့အား အသံချဲ့စက်မှတစ်ဆင့် လည်းကောင်း၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုန်ရှိ ဒေါ်ကျင်အေး ပိုင်ဆိုင်သော New Plus Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)၌ အလုပ်သမား ကျား (၁)ဦး၊ မ (၂၉)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၃၀)ဦးနှင့် ကျန် အလုပ်သမား (၁၁၅၁) ဦး တို့အား အသံချဲ့စက်မှတစ်ဆင့်လည်းကောင်း အလုပ်သမားဥပဒေ ရေးရာ အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ သည်။