အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန် ဖေဖော်ဝါရီ ၈

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ အမှတ် (၅၂၀)၊ ၄ (က) ရှိ Cherry Hills Hotel Assessment Center တွင် အိပ်ခန်းဆောင် ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်အကိုင် (Room Attendant) Level-1 ဖြေဆိုသူ (၂၀) ဦးကို စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နေမှုအား ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့သည်။

          Assessment Center တာဝန်ခံက Cherry Hills Hotel Assessment Center ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ NSSA ၏ ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ အိပ်ခန်းဆောင်ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ် အကိုင် (Room Attendant) Level-1 စစ်ဆေး အကဲဖြတ်ရေးဌာနအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး အမျိုးသားအဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အောင်မြင်သူလုပ်သား (၇၇) ဦးကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိကာလတွင် ဖြေဆိုသူလုပ်သား (၂၀) ဦးကို စစ်ဆေး အကဲဖြတ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး စဉ်ဆက်မပြတ် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။

          ဒုတိယဝန်ကြီးက လုပ်သားထုကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” များရေးဆွဲခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွား ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ Level 1 အလုပ်အကိုင် (၈) မျိုး၊ Level 2 အလုပ်အကိုင် (၈) မျိုးနှင့် Level 3 အလုပ်အကိုင် ၂ မျိုး၊ စုစုပေါင်း အလုပ်အကိုင် ၁၈ မျိုး၏ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” များ ရေးဆွဲထားပြီး ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ယခုအချိန်ထိ ဟိုတယ်စားပွဲထိုး၊ အိပ်ခန်းဆောင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဧည့်ကြိုအလုပ်အကိုင် (၃) မျိုး တွင် Level 1 တွင် (၁၂၉၄) ဦးကို ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်သည် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအရေး ပါသော လုပ်ငန်းဖြစ်ကြောင်း၊ Cherry Hills Hotel Assessment Center အနေဖြင့် NSSA ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ်ခြင်းနှင့် အမျိုးသားအဆင့် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်နိုင်ရေး ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းတို့တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေသူများ အားထားစရာ အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးနိုင်ရန်နှင့် အရည် အသွေးရှိ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်းများဆောင်ရွက်ရန်၊  အိပ်ခန်းဆောင် ထိန်းသိမ်းရေးအလုပ်အကိုင်အပြင် ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ အခြားအလုပ်အကိုင်များကိုလည်း ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန တည်ထောင်ကာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်ရေး လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့သည်။