ရန်ကုန်                                                                                                          နိုဝင်ဘာ ၅

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန်၊ ကနောင်ခန်းမ၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး၊ အလုပ်သမား ရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအတွင်းရှိ အလုပ်သမားရေးရာတိုင်းဦးစီးမှူးများ၊ ရွှေပြည်သာစက်မှုဇုန်တာဝန်ခံများ CMP စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများမှ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ HR မန်နေဂျာများနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးကော်မတီများအပါအဝင် အင်အား ၁၀၀ ဦးကို တွေ့ဆုံ၍ CMP လုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအလေးထားဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည်များကို တွေ့ဆုံမှာကြားသည်။

ဒုတိယဝန်ကြီးက CMP လုပ်ငန်းများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အများဆုံးဖန်တီး ပေးနေသည့် လုပ်ငန်းများဖြစ်၍ အမှာစာအပေါ် မူတည်ပြီး သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ကုန်စည်များ တင်ပို့နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရသည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ရာ လုပ်သားများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်သည် များစွာအရေးပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်က နိုင်ငံ့စီးပွားရေးအတွက် ထုတ်ကုန်တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နှင့် ပို့ကုန်တိုးမြှင့်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရန် လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုန်အတွင်း စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ ၅၅၀ ကျော်နှင့် လုပ်သားအင်အား ၁၀၀,၀၀၀ ကျော်ရှိ၍ စက်မှုဇုန်ကော်မတီဝင်များနှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ၊ HR မန်နေဂျာများ၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဝင်များ စဉ်ဆက်မပြတ်ထိတွေ့၍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုကြောင်း၊

လုပ်ငန်းခွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက် မျှတသည့်လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေး ရှိရမည် ဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အပြန်အလှန် နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်၍ အလုပ် သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုများ လျော့နည်းမှ လုပ်ငန်းခွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိပြီး ကုန်ထုတ် စွမ်းအားတိုးတက်မှုကို  များစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေကြောင်း၊ အလုပ်သမားရေးရာလုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (WCC)နှင့် ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ HR မန်နေဂျာများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့နှင့် ခုံသမာဓိ ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များသည် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား အလုပ်ခန့်အပ်ပြီး ရက်ပေါင်း ၃၀ အတွင်း  အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်စာချုပ် ချုပ်ဆိုရမည်ဖြစ်ပြီး စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကို အလုပ်သမားများ ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုကြောင်း၊ စာချုပ်ပါ လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်းများသည် အလုပ်သမားရေးရာတည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်နှင့် ညီညွှတ်ရမည့်အပြင် အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးခံစားခွင့်များသည်လည်း အလုပ်သမားရေးရာ တည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်ပါ ခံစားခွင့်များအောက် လျော့နည်းမှုမရှိရန်လိုသဖြင့်  လိုအပ်ပါက အလုပ်အကိုင်နှင့် အလုပ်သမားရှာဖွေရေးရုံးများသို့  ဆက်သွယ်အကူအညီ တောင်းနိုင်ကြောင်း၊ ဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့များမှ အသိပညာဆွေးနွေးပွဲများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများသို့  ကိုယ်စားလှယ် စေလွှတ်တက်ရောက်စေပြီး လိုအပ်ချက်များကို ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် အားသာချက်များကို ပိုမိုအားကောင်းစေရေး ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊

          နိုင်ငံတော်မှ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ အလေးထားမွေးထုတ်ပေးနေ၍ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေး အဖွဲ့မှ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများကို အထည်ချုပ်လုပ်သားများအား ဦးစားပေးစစ်ဆေး အကဲဖြတ် လျက်ရှိရာ ကျွမ်းကျင်မှု အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ရယူထားရန်လိုကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆထိခိုက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းခွင်ရောဂါ ရရှိခံစားမှု လျော့နည်းကျဆင်းစေရေး အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေး အရာရှိများ၏ အကြံပြုချက်များ၊ ညွှန်ကြားချက်များကို ကောင်းစွာ သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံအလိုက် လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တ ရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဖွဲ့စည်း၍ လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေ အနေ တိုင်းတာအကဲဖြတ်နိုင်ရေးဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း၊

အလုပ်သမားများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့တွင် အာမခံထားသူများကို ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှုအာမခံစနစ် နှင့် အလုပ်တွင် ထိခိုက်မှုအကျိုးခံစားခွင့် အာမခံစနစ်တို့ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ အလုပ်သမားဆေးရုံကြီး ၃ ရုံ၊ လူမှုဖူလုံရေးဆေးခန်း ၉၆ ခန်း၊ တိုင်းရင်း ဆေးခန်း ၁ ခန်း၊ စာချုပ်ဆေးခန်းများ ၅၆ ခန်းနှင့် Provider-Purchaser Splits စနစ်အရ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများနှင့် ပူးပေါင်းစာချုပ်ချုပ်ဆို၍ Fee For Service Payment ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်း ၁၂ ခန်းနှင့် Capitation Payment ဖြင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်း ၂၆ ခန်းတို့ကို ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ အလုပ်သမားများအနေဖြင့် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေနှင့်အညီ ခံစားနိုင်ရေး လူမှုဖူလုံရေးရုံးများသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ ကာကွယ်တားဆီးမှုများကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားခြင်းဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ကင်းစင်သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရရှိနိုင်၍ နိုင်ငံတော်နှင့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများအတွက် များစွာအကျိုးရှိ စေကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး တက်ရောက်လာသူများမှ သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းရာ သက်ဆိုင်ရာဌာနတာဝန်ခံများမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကြီးသည် အလုပ်တွင်ထိခိုက်မှုအကျိုးခံစားခွင့်အာမခံစနစ်အရ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်သေဆုံးသွားသော အာမခံအလုပ်သမား ၃ ဦး၏ မိသားစုအား ကျန်ရစ်သူ အကျိုးခံစားခွင့် ကျပ် ၁၂,၈၁၆,၀၀၀/- နှင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့် ငွေလုံးငွေရင်း ထောက်ပံ့ခံရသူ အာမခံအလုပ်သမား ၂ ဦးကို ကျပ် ၁၉,၄၁၁,၀၅၆/-၊ စုစုပေါင်း ကျပ် ၃၂,၂၂၇,၀၅၆/- အား  ပေးအပ်ခဲ့သည်။

နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးသည် အလုပ်သမားဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေး မှူးချုပ်များ၊  တိုင်းဦးစီးမှူးများ၊ စက်မှုဇုန် တာဝန်ခံများနှင့် မြို့နယ် တာဝန်ခံအရာရှိများဖြင့်  Costec အထည်ချုပ်စက်ရုံ၊ So No အထည်ချုပ်စက်ရုံနှင့် Hensheng အိတ်ချုပ်စက်ရုံများသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခဲ့ရာ စက်ရုံအစည်းအဝေးခန်းမတွင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံမှ တာဝန်ခံများက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြ၍  ဒုတိယဝန်ကြီးက လုပ်ငန်း ခွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား တိုးတက်ရေး၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ မွေးထုတ် ပေးနိုင်ရေး၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အလေးထားဆောင် ရွက်ရေး၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ အလွန်တွင် ကုန်မှာစာများ ပုံမှန်ရရှိပြီး စက်ရုံများ လည်ပတ် နိုင်ရန်လိုအပ်သဖြင့် စက်ရုံအပေါ် အလုပ်အပ်နှံသူများမှ ယုံကြည်မှုရရှိရေး ကောင်းသတင်းပြန့်နှံ့ စေရန် အပြန်အလှန်ယုံကြည်နားလည်မှုဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်မှာကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။