အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှ လျှောက်လွှာခေါ်ယူထားသော အငယ်တန်းစာရေး ရာထူး (၂၅) နေရာ ခန့်ထားရေး အရည်အချင်းစစ်စာမေးပြွကို ၁၄-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါစာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုမည့်သူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်
ခုံအမှတ်စာရင်းအပြည့်အစုံ…