အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသည် မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနှင့်အတူ ပေါက်ဖွားလာသည့် ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုဖြစ်ပြီး အေးချမ်းသာယာ၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သည့် ခေတ်မီနိုင်ငံတော်ကြီး တည် ဆောက်ရာတွင် နိုင်ငံတော်၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျော ညီထွေသည့် မူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များချမှတ်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိရာ နိုင်ငံတော်၏ အဓိကကျသည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များအား ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ပေါက်စေရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(International Labour Organization-ILO)သို့ ၁၈-၅-၁၉၄၈ ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး အလုပ်သမား ရေးရာကိစ္စရပ်များကို နိုင်ငံတကာစံနှုန်းများနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ အသင်းအဖွဲ့ များ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် စည်းရုံးလုပ်ဆောင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်(၈၇)အပါအဝင် ILO ပြဋ္ဌာန်းချက်(၁၉)ခုကိုအတည်ပြုပါဝင်ခဲ့ပါသည်။

ပြဋ္ဌာန်းချက်အမှတ်(၈၇)ကို အတည်ပြုပါဝင်ခြင်းမပြုမီကပင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း များကို ၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအက်ဥပဒေ(Trade Unions Act, 1926) အရ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတည်ပြုပြီးချိန်မှစ၍ အလုပ်သမား ဥပဒေများကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကတိကဝတ်များနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပဒေကို ဦးစားပေးအဖြစ် ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါသည်။

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေ (မူကြမ်း)ရေးဆွဲရာတွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန် ILO ရုံးချုပ်မှ ကျွမ်းကျင်သူများပါဝင်သည့် ILO Mission ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလနှင့် ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတို့တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖိတ်ကြား ဆွေးနွေးကာ ဥပဒေမူဘောင်ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဥပဒေ(မူကြမ်း)တွင် ပါဝင်သင့်သည့်အချက်များကို အသေးစိတ် ထပ်မံညှိနှိုင်းဆွေးနွေး၍ ILO မှ ကျွမ်းကျင်သူ (Expert) များ၏ အကြံဉာဏ်များ ထည့်သွင်းရေးဆွဲကာ ဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို Confidential Basic ဖြင့် ILO ရုံးချုပ်သို့ပေးပို့ပြီး သဘောထားအကြံဉာဏ်များ ထပ်မံရယူခဲ့ပါသည်။

ILO ၏ အကြံပြုချက်များရယူပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့၏ စံသတ်မှတ် ချက်များနှင့်အညီဖြစ်စေရန် ရေးဆွဲပြင်ဆင်ခဲ့သောဥပဒေ(မူကြမ်း)ကို အမျိုးသား လွှတ်တော်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် လည်းကောင်း အသီးသီးအတည်ပြုကာ  အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတလက်မှတ်ရေးထိုးပြဌာန်းခဲ့ပြီး ၁၉၂၆ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများအက်ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် နည်းဥပဒေများ (မူကြမ်း)ကိုဆက်လက်ရေးဆွဲ၍ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ILO ရုံးချုပ်သို့ ပေးပို့ ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင် ILO Mission အား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ထပ်မံဖိတ်ကြားကာ နည်းဥပဒေများ (မူကြမ်း)အပေါ် သဘောထားအကြံပြုချက်များရယူ၍ ILO Mission ၏ အကြံပြုချက်များနှင့်အညီ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းနည်းဥပဒေများကို အတည်ပြု ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။

ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရန်၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်းအကြား၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့ကြား ဆက်ဆံ ရေးကောင်းမွန်စေရန်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများစနစ်တကျနှင့် လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းဆောင် ရွက်နိုင်ရန်ဖြစ်၍ ဥပဒေနှင့်အညီ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ်များထုတ်ပေးခဲ့ရာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းများကိုစနစ်တကျနှင့် လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် အလုပ်သမားရေးရာ ဥပဒေများပါ အခွင့်အရေးများကို အလုပ်သမားများရရှိခံစားနိုင်ခြင်းမရှိပါက အလုပ်ရှင်နှင့် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခွင့်၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားအငြင်းပွားမှုကို ညှိနှိုင်း ဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ကဖြေရှင်းရာတွင် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များစေလွှတ်ခွင့်နှင့် အဆင့်ဆင့် သော အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဖျန်ဖြေရေး ခုံရုံးများသို့လည်း ကိုယ်စားလှယ်များစေလွှတ်ခွင့်၊ အလုပ်သမားဥပဒေများပါ အလုပ်သမား အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် အကျိုးစီးပွားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် တောင်းဆိုသူ အလုပ်သမားတို့ ဆွေးနွေးရာတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်၊  အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ စုပေါင်းအရေးဆိုမှုများကို ဖြေရှင်းရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများကြား လုပ်ငန်းများ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးပိုင်းဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များ၊ တစ်ဦးချင်း အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်စာချုပ်များ၊ ကတိဝန်ခံချက်များနှင့် အခြားတစ်ဦးချင်းသဘောတူညီချက်များ ပြုလုပ်ရာတွင် ကူညီဆောင်ရွက် ပေးခွင့်များပါရှိပါသည်။

၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလအထိ အခြေခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၂၈၂၄ ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၁၅၆ဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၂၅ ဖွဲ့၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ၉ ဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ၁ ဖွဲ့၊ အခြေခံအလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း ၂၆ ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အလုပ်ရှင် အဖွဲ့ အစည်း ၁ ဖွဲ့၊ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့ချုပ် ၁ ဖွဲ့၊ အလုပ်သမား/ အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်း စုစုပေါင်း ၃၀၄၃ ဖွဲ့ တို့ကို အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အလုပ်သမားများအားကိုယ်စားပြု ဆောင်ရွက်ပေး ရခြင်းဖြစ်၍ အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေများကို  ကောင်းမွန်စွာသိရှိနားလည်ပြီး ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်း ချက်များကို လေးစားလိုက်နာရန်၊ အလုပ်သမားများ၏ ကိုယ်စားပြုအနေဖြင့် အလုပ်သမားများ၏ အကျိုး စီးပွားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို ရှေးရှုဆောင်ရွက်ရန်၊ အဖွဲ့အစည်း၏ ဆောင်ရွက်ချက် များသည် ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ အဖွဲ့ဝင်အင်အားစာရင်း၊ နှစ်ပတ်လည်ငွေစာရင်း များကို စနစ်တကျပြုစုထားရှိ၍ လစဉ်၊ နှစ်စဉ်စစ်ဆေးရန်၊ အဖွဲ့အစည်း၏ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ကို ဥပဒေနှင့်အညီ နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ပြန်လည်ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်သွားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ ကမ္ဘာတဝန်း ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါပျံ့နှံ့လာမှုသည်  မြန်မာနိုင်ငံသို့ လည်းရိုက်ခတ်လာခဲ့ပြီး အလုပ်သမားများအပါအဝင် ပြည်သူတို့၏ လူမှုစီးပွားဘဝများအပေါ် သက်ရောက်မှုများရှိလာခဲ့ရာ အချို့သောအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်မှု မရှိတော့ခြင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းမှုများနည်းပါးလာခြင်း၊ ပုံမှန်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ မပြုလုပ်နိုင်ခြင်း စသည့် အနေအထားများကို စိစစ်တွေ့ရှိရသဖြင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအား ဥပဒေနှင့်အညီ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ပုံမှန်လည်ပတ်ဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီးသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့ရှိ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား ၂၄၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ ကနောင်ခန်းမ၌လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကျန်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များအား နေ့လည် ပိုင်းတွင် ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ ကနောင်ခန်းမ၌လည်းကောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး၊ မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်၊ ဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့များမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိများနှင့် စက်မှုဇုန်ကော်မတီဝင်များအပါအဝင် ၁၇၀ ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

          တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးက အလုပ်သမားများအနေဖြင့် စက်ရုံ၊ အလုပ်ခွင်စည်းကမ်း များနှင့် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေများကို သိရှိနားလည်ပြီး  အလုပ်သမားများကို အသိပညာ ဖြန့်ဝေပေးရန်လိုကြောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများအကြား ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အလုပ်သမားများအကျိုးကို ပိုမိုဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ တွင် အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွား ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနိုင်ရေး ပြဌာန်းထားကြောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ပြည်တွင်း၌သာမက အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာညီလာခံနှင့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(ILO)မှ ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများသို့ တရားဝင်အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် တက်ရောက်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှှင့် တွေ့ဆုံ ရခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့(CTUM)၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့ ပြန်လည် ရွေးချယ်ရန်ကိစ္စသည် အဓိကဖြစ်ကြောင်း၊ CTUM ဥက္ကဌြဖစ်သူ ပြည်သစ်ညွန့်ဝေ(ခ) မောင်မောင် သည် နိုင်ငံ၏အရေးပေါ်ကာလတွင် ပြည်ပသို့ထွက်ခွာပြီး တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့်  NUG၊ CRPH တို့နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေသည့်အပြင် ILO ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ နိုင်ငံ၏အကျိုးစီးပွားကို ဖျက်ဆီးနေသည့်အတွက် ၎င်းနှင့်အတူ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့သဖြင့် လက်ရှိတွင်အဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်များဆောင်ရွက်၍ မရသော်လည်း CTUM သည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေသောကြောင့် အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးစီးပွားကို ရှေ့တန်းတင်ရမည် ဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားများကို ဦးဆောင်မှုပေးနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင်လည်း အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များလည်းရှိကြောင်း၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ၄ ကြိမ်တိုင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်သမားများ ထိခိုက်နစ်နာခဲ့မှုများကို ကုစားရန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့ကြ ကြောင်း၊ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ ကာလတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး၏ စီးပွားရေးထိခိုက်မှုနှင့်အတူ ပို့ကုန် လုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း၊ ယခုကာလတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အနေအထားသို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ရာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်ကုန်များကို နိုင်ငံတကာသို့ ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးဆောင်ရွက် သွားရန်လိုကြောင်း၊ အလုပ်သမားများအနေဖြင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိမှသာ မိသားစုစားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေမည်ဖြစ်၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိရန်လိုကြောင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများအား ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့် ပေးထားရာ စည်းကမ်းတကျဆောင်ရွက်ပြီး အချင်းချင်းအပြန်အလှန် လေးစားမှုရှိရန်လိုကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတွင် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သက်တမ်း ကုန်ဆုံး၍ ပြန်လည်ရွေးချယ်ပါက အလုပ် သမားများအား ကိုယ်စားပြုနိုင်သူကို စနစ်တကျရွေးချယ်တာဝန် ပေးအပ်ရန်လိုကြောင်း၊  အလုပ်သမားရေးရာပြဿနာများ ဖြစ်ပွားပါက အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်ရုံနှင့် အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့် လူမှုဖူလုံ ရေးအဖွဲ့တို့အနက် မည်သည့်ဦးစီးဌာနကိုမဆို ဆက်သွယ်တင်ပြနိုင်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ဆက်လက်လွှဲပြောင်း ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်သမားများအား အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများမှ စည်းရုံးဆောင်ရွက်ဦးဆောင်ဦးရွက် ပြုပေးစေလိုကြောင်း ထည့်သွင်းမှာကြားခဲ့ ပါသည်။

            ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးက အလုပ်သမားအဖွဲ့ အစည်းများအနေဖြင့် အလုပ်သမားများအကျိုးရရှိပြီး လုပ်ငန်းခွင်တည်ငြိမ်အေးချမ်းအောင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေသူများဖြစ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်း၊ ရည်ရွယ် ချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များရှိသကဲ့သို့  အဆိုပါရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုကြောင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်လွဲချော်သွား၍ မရပါကြောင်း၊ နိုင်ငံသားတိုင်းသည် အစိုးရအဆက်ဆက်က တည်းက နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်အဖြစ် သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို လေးစားလိုက်နာရန် အရေးကြီးကြောင်း၊ အမျိုးသားရေးကို ဦးထိပ်ထား၍ အလုပ်သမားများအား ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်ရန် ဆန္ဒပြုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

          အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီးရှိ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များက သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း များ၏ လက်ရှိအနေအထားနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များ၊ ဆောင်ရွက်ပေးစေ လိုသောအချက်များအား ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကာလတွင် အလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့ ပြန်လည် ရွေးချယ်ခြင်းမပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း ညီလာခံခေါ်ယူ၍ ပြန်လည်ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ် ပါကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းမပျောက်ပျက်အောင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ ယခင်က အလုပ်သမားများကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းများ ပို့ချပေးခဲ့သော်လည်း ယခုကာလ တွင် အစည်းအဝေးများ၊ သင်တန်းများ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးပါကြောင်း၊ ကျန်ရှိသည့် အလုပ် အမှုဆောင်အင်အားဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ တောင်သူများတွင် လယ်ယာနှင့် ကိုင်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ငရုတ်နှင့်ပြောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်သူများရှိပြီး စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရန်နှင့် ဓာတ်မြေဩဇာကို စက်ရုံဈေးနှုန်းဖြင့် ရရှိစေရန်ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် အဓိက အားဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းတွင်သာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းသော် လည်း အလုပ်သမားများ၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ပညာရေး ပိုမိုအဆင်ပြေနိုင်ရန် အတွက် လုပ်ငန်းကဏ္ဍအလိုက် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းနိုင်မှသာ ပိုမိုအဆင်ပြေပါကြောင်း၊  ဒေသအတွင်း အင်း၊ အိုင်၊ ချောင်း၊ မြောင်းများပေါများသော်လည်း အလုပ်သမားများအနေဖြင့် လုပ်ကိုင်ခွင့်မရပါကြောင်း၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်းပြီး မိမိတို့ဒေသအတွင်းရှိအင်း၊ အိုင်များကို အသုံးပြု၍ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖော်ဆောင်လာနိုင်ပါက လုပ်ငန်းများ အဆင်မပြေမှုကြောင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ အလုပ်သမားများ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေခြင်းကို တားဆီးနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့ချုပ်အောက်တွင်မရှိသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ သပိတ်မှောက်ရာတွင် ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံနိုင်ရေးအတွက် ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးစေလိုပါကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ရှိနေ၍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်နိုင်ပြီး အလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စရပ်များကို ပိုမိုရှင်းလင်းရလွယ်ကူကြောင်း၊ အချို့စက်ရုံများတွင် အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးလျက်ရှိကြောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့စည်းများဖွဲ့စည်းရာတွင် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းနှင့် အခြားစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၏ လုပ်ငန်းများသည် သဘောသဘာဝချင်းမတူညီသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများမှ လူစွမ်းအားအရင်း အမြစ်မန်နေဂျာ(HR Manager) နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု တာဝန်ရှိသူများကို အလုပ်သမားဥပဒေများနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးသင့်ကြောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ ကြောင့် အဆက်အသွယ်များ ပြတ်တောက်နေကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းများအကျိုးအတွက် အချို့ သော မြို့၊ ရွာများရှိ မြေလွတ်မြေရိုင်းများတွင် လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို နိုင်ငံတော်မှ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံ လိုပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ (CTUM) လက်အောက်ရှိ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်(ယာယီ)မှ ကိုယ်စားလှယ်က မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့၏ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း အသီးသီးဆွေးနွေး တင်ပြကြပါသည်။

            အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ပုံတင် အရာရှိချုပ်ဖြစ်သူ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်က အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေအရ လွတ်လပ်စွာဖွဲ့စည်းခွင့်ရှိပါကြောင်း၊ လူဦး‌ရေ ၃၀ ရှိပါက အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းနိုင်ကြောင်း၊ တရားဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့်တင်ပြပြီးပါက လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်မှုရှိနေစေလိုပါကြောင်း၊ စက်ရုံတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းရှိပါက လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း ဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့သို့ အဖွဲ့အစည်းမှ ကိုယ်စားလှယ်စေလွှတ်ခွင့်ရှိပြီး အဖွဲ့အစည်းမရှိပါက စက်ရုံရှိ အလုပ်သမားများမှ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ရပါကြောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ အလုပ်သမားများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတွင် ကိုယ်စားလှယ်ပါဝင်ခွင့်ရှိသော်လည်း အဆိုပါအဖွဲ့၏ အလုပ်အမှုဆောင် သက်တမ်းမရှိပါက ကိုယ်စားပြုခွင့်မရှိပါကြောင်း၊ အလုပ်အမှုဆောင်အပြောင်းအလဲ ရွေးချယ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း တင်ပြလာသည့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှ အဖွဲ့အစည်း အားကိုယ်စားပြုနိုင်ပြီး အလုပ်ရှင်နှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ကို ပြန်လည်ရွေးချယ်စေလိုကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်းပယ်ဖျက်ရန် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှ တင်ပြလျှင် သော်လည်းကောင်း၊ အဖွဲ့ဝင်ဦးရေပြည့်မီခြင်းမရှိလျှင်သော်လည်းကောင်း ပယ်ဖျက်နိုင် သော်လည်း အဖွဲ့ဝင်ဦးရေပြည့်မီအောင် ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းစေရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ပယ်ဖျက်ခွင့် တင်ပြလာပါကသေချာစွာစိစစ်ရန် မြို့နယ်မှတ်ပုံတင်အရာရှိများအား ညွှန်ကြားထားပါကြောင်း၊ အခြားဌာနမှစည်းကြပ်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသောကြောင့် မိမိတို့ဌာနမှ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသည့် ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနသို့တရားစာဖြင့် တင်ပြပေးစေလိုကြောင်း၊ သပိတ်မှောက်ရာတွင် အဖွဲ့ချုပ်ကိုတင်ပြရသည့်ကိစ္စသည် ဥပဒေတွင် ပါဝင်သည့်အတွက် ဥပဒေကိုကျော်လွန်၍ မရပါကြောင်း၊ လတ်တလောတွင် အဖွဲ့ချုပ်တစ်ခုခု အောက်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေနိုင်မည်ပါကြောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေပြင်ဆင်ရာတွင် အဆိုပါအချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့သက်တမ်းရှိမှသာ အလုပ်သမား များအား ကိုယ်စားပြုခွင့် ရနိုင်မည်ဖြစ်၍ သက်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလုပ် သမားများ၏အကျိုးအတွက် အမှန်တကယ် အလုပ်လုပ်နိုင်မည့်သူများအား အလုပ်အမှုဆောင် များအဖြစ် အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရွေးချယ်ပေးကြရန်လိုအပ်ကြောင်း တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှုများ၊ အခက်အခဲများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းညှိနှိုင်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သဖြင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း များသည် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း၏ လိုအပ်ချက်များကို သိရှိနားလည်ပြီးအဖွဲ့အစည်း၏ အဓိက ကျသောအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ဥပဒေနှင့်အညီ ပြန်လည်ရွေးချယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် အလုပ် သမားများကိုကိုယ်စားပြုသော အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် အလုပ်သမားများ၏ အကျိုးခံ စားခွင့်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး၊ လူမှုဖူလုံရေးအပါအဝင် အခြားအကျိုးခံစားခွင့်များကို အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားတို့ကြား သုံးဦးသုံးဖလှယ် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းအဖြေရှာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်အေးချမ်း သာယာ ရေးကို ဖော်ဆောင်နိုင်ပြီး ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်လာစေ၍ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝကို မြှင့်တင်နိုင်ရုံသာမက တစ်ဖက်တွင်လည်း နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေးနှင့် အေးချမ်းသာယာရေးကို များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေမည်မှာ မလွဲဧကန်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။

လုပ်သားမောင်