အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (ပုသိမ်) ၌ အိမ်တွင်းလျှပ်စစ်သွယ်တန်းတပ်ဆင် ခြင်းသင်တန်းကို ၂၄-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၁၇-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးရေး လုပ်ငန်းကော်မတီနှင့်ပူးပေါင်း၍ သင်တန်းသား (၂၀) ဦးဖြင့် ဖွင့်လှစ်လျက်ရှိရာ ၂၄-၁-၂၀၂၃ ရက် နေ့တွင် သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို တက်ရောက်သူ (၃၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။