အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသိန္းေဆြ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားသံအမတ္ၾကီး Dr. Ito Sumardi ႏွင့္ အဖြဲ႔အား ယေန႕ ေမလ (၄)ရက္ေန႕ ၊ မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ ဝန္ၾကီးရံုး ဧည့္ခန္းမ တြင္ ေတြ႔ဆံုျပီး အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအားေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
[download id=”692″]
1