အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် ကျမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပွဲကို ၃၁-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ ၁0:၀၀ နာရီတွင် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ စုပေါင်းအစည်းအဝေးခန်းမ၌ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်း ရေးအဖွဲ့၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ် ဦးဆောင်၍ ကျင်းပခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စီးပွားရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှုးချုပ် ဦးဝင်းဇေယျာထွန်း၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ကျော်လွင်၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်အေးဟန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (National Skills Standards Authority – NSSA) မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးကော်မတီ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေး ကော်မတီတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ ကျွမ်းကျင်ပညာ ရှင်များ၊ Chief Assessor၊ Assessor များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ NSSA အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းကျောင်း များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန တာဝန်ခံများ၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန အသိအမှတ်ပြုသင်တန်းကျောင်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန/ အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ Online မှ တက်ရောက်ကြသူများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း (၁၉၅) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြ၍ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ် သက်ပြီး တာဝန်ရှိသူအသီးသီးမှ အသိပညာပေးဆွေးနွေးခြင်း၊ Room Attendant နှင့် Waiting Staff အလုပ်အကိုင်တို့အတွက် စစ်‌ဆေးအကဲဖြတ်မှုများကို လက်တွေ့သရုပ်ဖော်ပြသခြင်းတို့ကို ‌ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး (၁၂:၂၀) နာရီတွင် အသိပညာပေးပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြီးစီးခဲ့ပါသည်။