အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

နေပြည်တော် မေလ ၃၀ ရက်

လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) နှင့်ပတ်သက်၍ တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ၂၉-၅-၂၀၁၈ ရက်နေ့ထုတ်ပြန်သည့် အသိပေးချက်အား အများပြည်သူ သိရှိနိုင်ရေး ပူးတွဲ ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
Tender Urgent Notices(29-5-2018)