အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

 လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ လစ်လပ်လျက်ရှိသော ဒုတိယဦးစီးမှူးရာထူး(၁၅)နေရာ၊ အငယ်တန်းစာရေးရာထူး(၃၆၅)နေရာ၊ ယာဉ်မောင်း(၅)(အမျိုးသား)ရာထူး(၁၀)နေရာ၊ ရုံးအကူရာထူး(၄၀)နေရာ၊ အစောင့်(အမျိုးသား)ရာထူး(၅၃)နေရာ၊ သန့်ရှင်းရေးအကူရာထူး(၄၀)နေရာ၊ လုပ်သား(ထမင်းချက်)ရာထူး(၄၀)နေရာနှင့် လုပ်သား(ရင်ခွဲရုံလုပ်သား)ရာထူး(၁)နေရာ ခေါ်ယူခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူသည့်ကြော်ငြာစာနှင့် အလုပ်လျှောက်လွှာပုံစံတို့ကို ပူးတွဲပါဖိုင်များကို လူမှုဖူလုံရေး Website ဖြစ်သည့် www.ssb.gov.mm တွင်လည်း Download ဆွဲ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည် –