အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ် ၊ ရွှေသံလွင် စက်မှုဇုန်၊ မင်းဧရာလမ်း ၊ အမှတ် (၁၄၀) ရှိ Lianfa Myanmar Industrial Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ ဦးသန်းဇော်ကိုပါ အလုပ်သမား (၁၀)ဦးနှင့် Mr.Zhu Kaiguo(အလုပ်ရှင်)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၄-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့က အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၂၄/၂၀၂၃)