အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ် ၊ စက်မှုဇုန် (၅)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ အမှတ် (၁၈၇)ရှိ E&P Fashion Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ ဦးဥာဏ်ဖြိုးဦးပါ အလုပ်သမား (၃၃)ဦးနှင့် ဒေါ်နန်းကြိမ်ခမ်း (အလုပ်ရှင်)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၁-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၂၂/၂၀၂၃)