အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ် ၊ အရှေ့ဒဂုံစက်မှုဇုန် ၊ ယောအတွင်းဝန် ဦးဖိုးလှိုင်လမ်းရှိ Htun Myint Htun Co.,Ltd (လပ်ကီးရွှေအိုး ခေါက်ဆွဲခြောက်လုပ်ငန်း)မှ ဦးဇော်မျိုးဝင်းပါ အလုပ်သမား(၂)ဦး နှင့် ဦးမြင့်သိန်း (အလုပ်ရှင်)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၃၁-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂/၂၀၂၄)