အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ဗဟန်း (၂)လမ်း၊ အမှတ် (၃၁)ရှိ ဇောတိက သင်္ကန်း ပရိက္ခရာ ရောင်းဝယ်ရေး မှ အလုပ်သမား ဦးခင်မောင်ဇော် နှင့် ဦးခင်လှိုင် (အလုပ်ရှင်)တို့ အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၂၂-၁-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသဓိအဖွဲ့က အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၁/၂၀၂၃)