အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်                                                                                               ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၄

          အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဦးဝင်းရှိန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး၊  စက်မှုဇုန်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အတွင်းရေးမှူးများ၊ စက်မှုဇုန်ကော်မတီဝင်များ၊ ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အလိုက် တာဝန်ရှိသူများ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ စက်မှုဇုန်များမှ ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင် များကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် ကနောင်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံ အားပေးခဲ့သည်။

          တွေ့ဆုံပွဲတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးက ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ နှင့်အညီ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်၊ အလုပ်သမားအချင်းချင်းအကြား၊ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားအကြား ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန် စေရန် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများကို စနစ်တကျနှင့် လွပ်လပ်စွာ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဥပဒေနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း နည်းဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းပေး ခဲ့ကြောင်း၊ 

          အလုပ်သမားများနှင့် အလုပ်ရှင်များ၏ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အခြေခံအလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၊ မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ်သမား ရေးရာအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊

          မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များသည် ဥပဒေ နှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ သို့မဟုတ် အခြားအလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့၊ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု၏ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိကြောင်း၊

          ၁၅-၂-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၂၈၃၃ ဖွဲ့၊ မြို့နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၁၅၆ ဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ၂၅ ဖွဲ့၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် ၉ ခု၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အလုပ် သမားရေးရာအဖွဲ့ ၁ ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း ထားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အလုပ်ရှင်များသည် အလုပ်ရှင်အဖွဲ့အစည်းများကို အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပဒေအရ အပြိုင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ကြောင်း၊

          အခြေခံအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်တည်ထောင်သည့် အဖွဲ့ဝင်များကလည်းကောင်း၊ မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း နှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အလုပ် သမား အဖွဲ့အစည်းတို့ ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ အလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်များကလည်း ကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းကို သဘောတူကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုး တင်ပြရန် ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်း၊

          မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် တစ်ခုခု၏ အလုပ် အမှုဆောင်အဖွဲ့သည် မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထံ မိမိအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံ စည်းမျဉ်းကို သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တင်ပြပြီး မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရာ အဖွဲ့နှင့် လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှု အမျိုးအစားအလိုက် အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ် အဖြစ် မှတ်ပုံတင် ရမည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းပြီးဖြစ်ရာ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများ အားလုံး ကောင်းစွာ သိရှိလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊

          အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်အရ လစဉ်ကောက်ခံရရှိသော ရန်ပုံငွေများ အခြားရန်ပုံငွေများနှင့် အသုံးစာရင်းများအတွက် လချုပ်ငွေစာရင်းနှင့် နှစ်ချုပ်ငွေစာရင်းများ ပြုစု ထားရှိရမည့်အပြင် နှစ်စဉ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးသည့်အခါတိုင်း အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ နှစ်ချုပ်ငွေစာရင်းကို သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် မှတ်ပုံတင် အရာရှိထံ မပျက်မကွက် ပေးပို့ရမည်ဖြစ်‌ ကြောင်း၊ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ သက်တမ်းသည် ၂ နှစ်သာဖြစ်၍ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း များမှ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့အသစ် ပြန်လည်ရွေးချယ်ရန် အလေးထားဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊

          အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၏ ရန်ပုံငွေကို ယင်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံစည်းမျဉ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည့် လူမှုသက်သာချောင်ချိရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစား၊ ကျွမ်းကျင်မှု ဆိုင်ရာသင်တန်းစသည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် ယင်းကိစ္စရပ်များအတွက် ရည်ရွယ်ခေါ်ယူကျင်းပသော အဆိုပါအလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း၏ အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် အဖွဲ့ဝင်အများစုက အတည်ပြု ချမှတ်ထားသည့် ကိစ္စရပ်များတွင်သာ သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ သည် မိမိအဖွဲ့အစည်း၏ ရန်ပုံငွေကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဘဏ်တစ်ခုခုတွင် ဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊

          အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားများသည် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ကို  ကောင်းစွာသိရှိလိုက်နာ၍ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး အခက်အခဲရှိပါက မြို့နယ် မှတ်ပုံ တင်အရာရှိမှတစ်ဆင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ဦးစီးမှူးထံ တင်ပြပြီး မှတ်ပုံတင်အရာရှိချုပ်ထံ တင်ပြဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ ၇ ကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းထားရန်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမှ ပယ်ဖျက်လိုပါက ပုံစံ ၁၀ ဖြင့် တင်ပြဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း၊

          လက်ရှိအစိုးရအနေဖြင့် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းမှုကို ပိတ်ပင် တားဆီးခြင်း မရှိကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းခွင့် တင်ပြခြင်းမရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများကိုသာ ဖွဲ့စည်းခွင့် မပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ အခြား ဥပဒေနှင့်မညီသော ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားသူ၊ ချိုးဖောက်သူများကိုသာ  အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသော အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း၊

          အလုပ်ရှင်သည် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် တာဝန်တစ်ခုခု ပေးအပ်ခြင်းခံရသော အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား အခြားနည်း သဘောတူညီထား သည်မှ အပ ယင်းတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန် တစ်လလျှင် ၂ ရက်ထက် မပိုစေဘဲ ခွင့်ပြုရမည်၊ ယင်းကာလကို မိမိလုပ်ငန်းရှိ မူလတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေသကဲ့သို့ မှတ်ယူရမည်ဖြစ်ရာ အလုပ်ရှင်၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမှုကို အလေးထားသောအားဖြင့် အလုပ်သမားများမှ သတ်မှတ်ရက်ထက် အခွင့်အရေးသဖွယ် အသုံးမချရန် ဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း မှာကြားခဲ့သည်။

          တက်ရောက်လာသူများမှ မရှင်းလင်းသည်များကို မေးမြန်းချက်များအပေါ် တာဝန်ရှိသူ များက ပြန်လည်ဖြေကြား၍ အခမ်းအနားကို  ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။