အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဦးဝင်းရှိန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ အလုပ်သမားရေးရာဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့များမှ ဝန်ထမ်းများကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံ   မြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်ရှိ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း၊ ပင်လုံခန်းမ၌ တွေ့ဆုံ သည်။

တွေ့ဆုံစဉ် ဒုတိယဝန်ကြီးက ဝန်ထမ်းများသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း တာဝန်ကို ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် မိမိတို့ဆန္ဒနှင့်အညီ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသူများဖြစ်ရာ ဝန်ကြီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ ထိရောက်အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည် ဖော်နိုင် ရေး အလုပ်သမားရေးရာ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ရုံးလုပ်ငန်း တာဝန်များ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်လိုကြောင်း။