အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်                                                                                                               ဇူလိုင် ၈      
Assessor Methodology Training သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်မြို့ ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့(NSSA) ဥက္ကဋ္ဌ ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဝင်းရှိန်နှင့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အလုပ်အကိုင် ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီဝင်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးနှင့် အသိအမှတ်ပြုရေး ကော်မတီဝင်များနှင့် သင်တန်းသားများ တက်ရောက်ကြသည်။
သင်တန်းဆင်းပွဲတွင် ဒုတိယဝန်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့အနေဖြင့် အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင်  အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေရသည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူ (Assessor) များကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်က စတင်မွေးထုတ်ခဲ့ပြီး စစ်ဆေးရေးမှူး ၅၆၀ ကျော်  အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့ကြောင်း။
၂၀၂၀  ပြည့်နှစ်မှ ယနေ့ထိ Assessor Methodology  Training ကို Online စနစ်ဖြင့်  သင်တန်းသား ၂၀၀ ကျော် ပို့ချခဲ့ပြီး ယခုဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း စစ်ဆေးရေးမှူးသင်တန်းသား ၃၀၀ ကျော် မွေးထုတ်ပေးရန်ရှိကြောင်း။  
          သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု စစ်ဆေးအကဲ ဖြတ်ရေးဌာနများတွင် Assessor On-Job Training (၂) ကြိမ် ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပြီး Chief Assessor က ထောက်ခံမှ Assessor အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရမည်ဖြစ်ရာ အရည်အသွေးပြည့်ဝသည့် Assessor များ ဖြစ်လာစေရေး စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း။ 
          သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်အလိုက် အရည်အသွေး အာမခံချက်ရှိသည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု များ  ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း နည်းစနစ်များ ၊ အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ထိရောက်စွာ စစ်ဆေးနိုင်မည့် စာတွေ့/လက်တွေ့ မေးခွန်းထုတ်နည်းများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် Assessor တစ်ဦး၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊  လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ ၊ စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေးဌာန တာဝန်ခံများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များ ၊ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” ကို အတည်ပြုနိုင်ရန် Trial Test ပြုလုပ်ဆောင်ရွက် သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအပြင် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှု အောင်မြင်စေရန်  ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမယ့် အချက် များကို လက်တွေ့နယ်ပယ်တွင် အကျိုးရှိရှိ ပြန်လည်အသုံးချရန်လိုကြောင်း။  
          NSSA အနေဖြင့် အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိပြီး လုပ်သားဈေးကွက် လိုအပ်ချက်၊ လုပ်ငန်းခွင် လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” များကို သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း နယ်ပယ်အလိုက် ကျွမ်းကျင်သူများ၊ ပညာရှင်များဖြင့် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးဆွဲ၍ ကျွမ်းကျင်မှုများကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ် နိုင်ရန် Trial Test လုပ်ရသဖြင့်  Trial Test ပြုလုပ်ရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည့်  Assessor များ၏ ကျွမ်းကျင်မှုသည် များစွာအရေးပါကြောင်း။
ရေးဆွဲထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” များသည် ကျွမ်းကျင်မှု အဆင့်အလိုက် လုပ်ငန်းခွင် လိုအပ် ချက်နှင့်  ဟန်ချက်ညီမျှတရန်လိုပြီး စာတွေ့၊ လက်တွေ့မေးခွန်းများသည် ဖြေဆိုသူ၏ ကျွမ်းကျင်မှု ကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ရန် မှတ်ကျောက်အတင်ခံနိုင်သည့် မေးခွန်းများ ဖြစ်ရန်လိုကြောင်း။
ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုကို လုပ်ငန်းရှင်များက အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပြီး ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်အလိုက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင်များရရှိ၍ မြန်မာလုပ်သားထု ၏ လူနေမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး အထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်း။
 Assessor Methodology Training  သင်တန်းသားများသည် အလုပ်အကိုင်မျိုးစုံ၊ လုပ်ငန်း နယ်ပယ်စုံက‌ ဖြစ်၍ သင်တန်းဆင်းပြီးသည်နှင့်  စစ်ဆေးအကဲဖြတ်မှုများတွင် အလေးထား ပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန်  တိုက်တွန်းလိုကြောင်း။
          မွေးမြူရေး (ငါးကဏ္ဍ) လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေး ဆပ်ကော်မတီအနေဖြင့် စတင်စစ်ဆေးအကဲဖြတ်နိုင်ရန် Assessor များစတင် မွေးထုတ်ရခြင်းဖြစ်၍ ငါးမွေးကန်လုပ်သား၊ ပုဇွန်မွေးကန်လုပ်သား၊ ငါး၊ ပုဇွန်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်မှု လုပ်သားဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” များဖြင့်  Trial Test  ပြုလုပ်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်အလိုက် Technical Working Group (TWG) များ အမြန်ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရန်လိုကြောင်း။
          Assessor အသိအမှတ်ပြုခံရပြီးသည်နှင့် အလုပ်အကိုင်အလိုက် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး လုပ်သားဈေးကွက် လိုအပ်ချက် မြင့်မားလာသည့် အခြားအလုပ် အကိုင်များအတွက် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” ရေးဆွဲရာတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရေးဆွဲနိုင်ရေး၊ Assessor များ ပိုမိုမွေးထုတ်ပေးရေး၊  Chief Assessor ဖြစ်လာသည်အထိ အလေးထားကြိုးစားဆောင်ရွက်ရေး တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။