၂၆-၁၀-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ (အင်းစိန်) ၌ ကျင်းပသည့် မြန်မာကျွမ်းကျင်မှု ပြိုင်ပွဲ ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ကျော်လွင် ဦးဆောင်၍ ကျင်းပခဲ့ရာ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ် ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျန်းမာရေးလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာတင်ထွန်း၊ လူမှုဝန်ထမ်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာစန်းစန်းအေး၊ သတ္တုနှင့် အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်၊ ဦးဖြိုးမြင့်ဆွေ၊ စီးပွားရေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးသောင်းနိုင်၊ အလုပ်အကိုင်အလိုက် ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေးကော်မတီများ၊ အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု လေ့ကျင့်ရေးကော်မတီနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရေး နှင့် အသိအမှတ်ပြု ရေးကော်မတီတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ အပါအဝင် Online မှတစ်ဆင့် (၂၆) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်းချုပ်မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍရှိ လုပ်ငန်း ရှင်များ၊ အကဲဖြတ်ဒိုင်အဖွဲ့များ၊ ပြိုင်ပွဲဝင် လူငယ်(၂၂)ဦးနှင့် ကြီးကြပ် ဆရာ/ဆရာမ များ အပါ အဝင် စုစုပေါင်း (၁၇၂) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်