အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မလေးရှားနိုင်ငံရှိထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများဖြစ်သော Pekan Nenas , Juru နှင့် Belantik Camp တို့မှ အလုပ်သမားများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဒသမအသုတ်အနေဖြင့် ၂၉-၉-၂၀၁၆ ရက်နေ့တွင်ပေးပို့ပေမည်ဖြစ်ရာ အမည်စာရင်းအပြည့်အစုံကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ [download id=”939″]