အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ မေလအထိ လိုင်စင်ရအေဂျင်စီ ၇၅ ခုရှိပြီး ယင်းပုဂ္ဂလိကပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး အေဂျင်စီများအနေ ဖြင့် အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

၂၀၂၃ ခုနှစ် ၊ ၁၈-၅-၂၀၂၃ ရက်နေ့ထိ ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးလိုင်စင်ရအကျိုးဆောင် အေဂျင်စီများစာရင်း