အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့မှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ သတင်းအချက်အလက်စနစ် (SSB Information System) ၊ လုပ်ငန်းဒုတိယအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်များဆောင်ရွက်ခြင်းကို ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း နှစ်ဆင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားပိုင် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီများအနေဖြင့် တင်ဒါဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲများကို လူမှုဖူလုံရေး ၏ အောက်ပါ Website Link တွင် အသေးစိတ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-

https://www.ssb.gov.mm/portal/announcement_detail?id=8a688593-ebc0-4043-93d0-6633c4826bb4