အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဒုတိယအကြိမ် မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင် သည့် ဆွေးနွေးပွဲအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ကနောင်ခန်းမ၌ ၁၈-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့မှ ၂၀-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ၁၈-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀)နာရီ အချိန်တွင် စတင်ပြုလုပ်သည့် ပထမနေ့ဆွေးနွေးပွဲသို့ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနနှင့် အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနတို့မှ စည်းကြပ်သော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူးအပါအဝင် အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၄၄)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူများအား ခုံသမာဓိကောင်စီအဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ကြီးဌာန ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန်းစန်းက အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် အရေးပါမှုများ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ စည်းကြပ်သည့်ဌာနများနှင့် စည်းကြပ်သည့်ဥပဒေများအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေနှင့်အညီ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် WCC အား မဖြစ်မနေဖွဲ့စည်းနိုင်ရေး၊ WCC ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက် စာချုပ် (EC)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍  ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဝင် ဦးကျော်ရီဦးက  တောင်းဆိုသူများ သည် တိုင်ကြားစာပါ အကြောင်းအရာကွဲလွဲမှုများ ရှိနေသည့်အတွက် ကောက်ချက်ချရာတွင် အခက်အခဲတွေ့ကြုံနေရကြောင်း၊ စက်ရုံပိုင်ရှင်နှင့် အလုပ်ရှင် ကွဲလွဲမှုများကြောင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ရှာဖွေရန် အခက်အခဲများရှိကြောင်း၊ ထွက်ဆိုချက်များတွင် အချက်အလက် ပြည့်စုံမှုရှိစေရေး အလေးထား ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ မြို့နယ်အချို့တွင် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုနှင့် အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများ ရောထွေးတင်ပြလာကြောင်း၊ အမှုတွဲလွှဲပြောင်းရာတွင် အချက် အလက်ပြည့်စုံမှန်ကန်မှုရှိစေရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ WCC သည် ဆွေးနွေးမှု၏ အခြေခံဖြစ်သော ကြောင့် WCC ဖွဲ့စည်းခြင်းအား အလေးထားဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း၊ ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဝင် များအနေဖြင့် ဖျန်ဖြေခြင်းမပြုရသည့် အငြင်းပွားမှုများအား လက်ခံဆောင်ရွက်ရန်မသင့်ကြောင်း၊ လက်ခံဆောင်ရွက်သည့် အငြင်းပွားမှုအား ကာလစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကျော်လွန်မှုမရှိစေရေး စိစစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင် သတ်မှတ်ကာလထည့်သွင်းဖော်ပြရန် လိုအပ် ကြောင်း၊ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် အငြင်းပွားမှု လက်ခံဆောင်ရွက်ရာတွင် အခွင့်အရေးဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုနှင့် အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများကို တိကျစွာခွဲခြား တင်ပြ ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး (၁၆:၀၀)နာရီတွင် ပထမနေ့ဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

၁၉-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဒုတိယနေ့ဆွေးနွေးပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူးအပါအဝင် အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၅၇)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ခုံသမာဓိ ကောင်စီဝင်၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းမောင်က အလုပ်သမားရေးရာဥပ ဒေများသည် ကျယ်ပြန့်သည့်အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင် အလုပ်သမားရေးရာနှင့် စပ်လျဉ်းသော  အခြေခံမူများဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄၊ ပုဒ်မ ၃၁၊ ပုဒ်မ ၃၄၉၊ ပုဒ်မ ၃၅၀နှင့် ပုဒ်မ ၃၅၄ တို့ဖြင့် ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားကြောင်း၊ ဥပဒေသည် ခေတ်နှင့်လျော်ညီစေရေး ပြင်ဆင်ရေးသားခြင်း၊ အသစ်ရေးဆွဲခြင်းများ လိုအပ်သည့်အတွက် ခေတ်အလိုက် တည်ဆဲအလုပ် သမားဥပဒေများဖြစ်သည့် လွတ်လပ်ရေးအကြိုခေတ်၊ လွတ်လပ် ရေးခေတ်၊ နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ် ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့အစိုးရခေတ်၊ နိုင်ငံတော် အေးချမ်း သာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ခေတ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ခေတ်များတွင် ရေးဆွဲခဲ့သည့် အလုပ်သမားများနှင့်သက်ဆိုင်သော ဥပဒေ (၂၅)ခုနှင့် အလုပ်ထုတ်နစ်နာကြေးသတ်မှတ်သည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၈၄/၂၀၁၅) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေအရ အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်း ရေး လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်၏ ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက် ချက်များနှင့် ခုံသမာဓိ ကောင်စီ၏ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများ၊ ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက် များ ချမှတ်ရာ တွင်  အခြေခံသည့် တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ အမိန့်၊ အလုပ် ခန့်ထားမှု စာချုပ် (နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ စာဖြင့်ဖြစ်စေ)၊ လုပ်ငန်းခွင်စည်းကမ်း၊ စုပေါင်းသဘောတူညီ ချက်၊ နှစ်ဖက်သဘောတူစာချုပ်များ၊ သင့်လျော်သော လုပ်ငန်းခွင်ဆက်ဆံရေး၊ ဆုံးဖြတ်ချက် သာဓက များ၊ လူမှုရေး တရားမျှတမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခြင်း၊ ခုံသမာဓိစစ်ဆေးခြင်း နှင့် တရား ရုံးစစ်ဆေး ခြင်း၏ ခြားနားချက်များ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လှိုင်သာယာ (အနောက်ပိုင်း) မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့၊ အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးမင်းလှိုင်က WCC ကို အလုပ်သမားများကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်၍ ဖွဲ့စည်းသင့်ပါ ကြောင်းနှင့် အလုပ်ရှင်များကို တရားစွဲဆိုရာတွင် တရားရုံးမှ အမိန့်ချမှတ်သည်မှာ အချိန်ကြာမြင့် သည့်အတွက် အလုပ်သမားများ နစ်နာမှုများရှိပါကြောင်း ဆွေးနွေးချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အလုပ်သမား ရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ဇင်ကေသွယ်က WCC အဖွဲ့ဝင် အလုပ် သမားကိုယ်စားလှယ်များအား အလုပ်သမားများကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ရန် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များ အတိုင်း မြို့နယ်တာဝန်ခံအရာရှိများက စည်းကြပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းနှင့်တရားစွဲဆိုမှု နှင့်ပတ်သက်၍ တရားရုံးမှ အမိန့်ချမှတ်ရာတွင် အလုပ်သမားများ နစ်နာမှုမရှိရန် တရားစွဲအရာရှိ က ကြန့်ကြာမှုနစ်နာကြေးများပါတွက်ချက်၍ တရားစွဲဆိုဆော င်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် အလုပ်သမားများ နစ်နာမှုမရှိပါကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဝင်၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ကျင်အေး က မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့များမှ အမှုတွဲများလွှဲပြောင်းရာတွင် လိုအပ်ချက်များ၊ အမှုတွဲ လက်ခံ၍ စစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ရာတွင် အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များနှင့် တွေ့ကြုံရသည့် အခက် အခဲများအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး (၁၆:၀၀)နာရီတွင် ဒုတိယနေ့ဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

၂၀-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့၊ (၁၃:၀၀)နာရီအချိန်တွင် ပြုလုပ်သည့် တတိယနေ့ဆွေးနွေးပွဲသို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့၊ အတွင်းရေးမှူးအပါအဝင် အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း (၅၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ခုံသမာဓိ ကောင်စီဝင်၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မောင်အေးက အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ရာတွင် သုံးပွင့်ဆိုင်ယန္တရားဖြင့် လည်ပတ်လျက်ရှိရာ ကဏ္ဍသုံးရပ်လုံးမှ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများ သည် ဥပဒေသိရှိမှု အားကောင်းရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အလုပ်သမားများအနေဖြင့်လည်း အလုပ်သမားအခွင့်အရေး များ အား ရှင်းလင်းစွာ သိရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ခေတ်နှင့်လျော်ညီသော အတွေးအခေါ်များဖြင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများ တောင်းဆိုရန်နှင့် အလုပ်သမားဥပဒေများအား ခေတ်ကာလအနေအထား များနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရေး ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ပြင်ဆင်ရေးဆွဲရာတွင် သေချာ ရှင်းလင်းရန်၊ ခေတ်၊ စနစ်များနှင့်လျော်ညီရန်၊ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အဆင်ပြေ ချောမွေ့ရန် လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဆင့်ဆင့်၏ ဆောင်ရွက်ရသည့် လုပ်ငန်းစဉ် များအား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဝင်၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ဦးကျင်သိန်းက မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့များနှင့် ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရာတွင် အဓိကဖြစ်သကဲ့သို့ WCC သည်လည်း အဓိကအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါကြောင်း၊ WCC ဖွဲ့စည်းရာတွင် အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်များကို အလုပ်သမားကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ မြို့နယ်ညှိနှိုင်း ဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့် အချက် (၃)ချက်မှာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဖက်ပြောစကားများအား သေချာစွာ နားထောင်ရန်၊ ဘက်မလိုက်ဘဲ ဖြေရှင်းရန်နှင့် ညှိနှိုင်းမှု စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမည့်သူများဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အလုပ်သမားရေးရာပြဿနာများ ဖြစ်ပွားပါက ဦးစီးဌာန (၄)ခုမှ မည်သည့်ဌာနမဆို တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန် ထားခြင်းမှာ ကောင်းမွန်ပါကြောင်း၊  မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် ခုံသမာဓိအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့လာသော အငြင်းပွားမှုများအား စစ်ဆေးသည့်အခါတွင် အငြင်းပွားမှုဖြစ်ပေါ်သည့် အကြောင်းအရာအား ရှင်းလင်းသေချာစွာ မေးမြန်းရန်နှင့် ပိုင်ရှင်အမည် သေချာစွာ စစ်ဆေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့၏ တွေ့ကြုံရသော အားသာချက်၊ အားနည်းချက် များနှင့် ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ တွေ့ကြုံရသော အားသာချက်၊ အားနည်းချက်များအား ရှင်းလင်း ဆွေးနွေး ခဲ့ပြီး (၁၆:၀၀)နာရီတွင် တတိယနေ့ဆွေးနွေးပွဲပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

၁၈-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ခုံသမာဓိကောင်စီနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဝင်များအား လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်သည့် ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
.၁၈-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ခုံသမာဓိကောင်စီဝင်၊ ဝန်ကြီးဌာနကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန်းစန်းမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဝင်များအား လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်သည့် ဆွေးနွေးပို့ချမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
၁၈-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဝင်၊ ဂုဏ်သရေရှိပုဂ္ဂိုလ် ဦးကျော်ရီဦးမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဝင်များအား လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်သည့် ဆွေးနွေးပို့ချမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
၁၉-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ခုံသမာဓိကောင်စီဝင်၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းမောင်မှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဝင်များအား လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်သည့် ဆွေးနွေးပို့ချမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
၁၉-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ဝင်၊ အလုပ်ရှင်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ကျင်အေးမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဝင်များအား လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်သည့် ဆွေးနွေးပို့ချမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ
၂၀-၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ခုံသမာဓိကောင်စီဝင်၊ အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ် ဦးမောင်မောင်အေးမှ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဝင်များအား လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်သည့် ဆွေးနွေးပို့ချမှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ