မဲခေါင်-လန်ချန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အထူးရန်ပုံငွေ (၂၀၂၁) ဖြင့် “Promotion of the Value of National Skills Recognition Certificate through Skills Development System” စီမံကိန်းဖြင့် NSSA အသိအမှတ်ပြု လက်မှတ် ရရှိထားသူ (၁၀၀၀) ဦးကို အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရေး၊ လက်မှတ်မရှိသေးသူ (၅၀၀) ဦးကို Level-1 အဆင့်လက်မှတ် ရရှိ စေရေးနှင့် Level-1 လက်မှတ် ရရှိထားသူ (၃၀၀) ဦးကို Level-2 လက်မှတ်ရရှိစေရန် လုပ်ငန်းကဏ္ဍ (၄) မျိုးအတွက် အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၃-၁၂-၂၀၂၂ ရက်နေ့၊ နံနက် (၀၉:၃၀) နာရီအချိန်တွင် ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း ကျောင်း (ရန်ကင်း) ၌ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် တို့ပူးပေါင်း၍ ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ရာ မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ (NSSA) အတွင်းရေးမှူး၊ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ NSSA မှ တာဝန်ရှိ သူများ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း ချုပ်မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်းချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ရေး ကော်မတီဝင်များ၊ ဆောက်လုပ်ရေး “စံ” ကော်မတီအောက်ရှိ Assessment Center တာဝန်ခံ များ၊ သင်တန်းကျောင်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းရှင်များအပါအဝင် စုစုပေါင်း (၈၉) ဦး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။