အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၅) ၊ အနော်ရထာလမ်းမကြီး ၊ အမှတ် (၁၂/ခ၊၁၃/၁၄/၁၅/က)ရှိ Mr. Wu Jun (အလုပ်ရှင်) ၊ ဒေါ်သန္တာစိုးမြင့် (HR Manager)(အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)တို့ ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်သော Jiangsu Zhenjiang Installing Engineering Co.,Ltd နှင့် ဦးစိုးနိုင်ထွန်းပါ (၇)ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား လှိုင်သာယာမြို့နယ် ညှိနှိုင်းဖြန်ဖြေရေးအဖွဲ့က လွှဲအပ်ခဲ့သဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂/၂၀၁၉) ဖြင့် ၃၀-၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့တွင် အောက်ပါအတိုင်း ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်-