အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ (အရှေ့ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်၊ မင်းကြီးမဟာမင်းခေါင်လမ်းထောင့်၊ အမှတ် (၁၀၂)ရှိ Xing Honh Sheng Packing Co.,Ltd (ရှင်းဟုတ်ရှိန် ပီနံအိတ်စက်ရုံ)မှ ဒေါ်လှလှနွယ် ပါ အလုပ်သမား (၄)ဦးနှင့် Mr.Wang Xia Lolong (အလုပ်ရှင်)၊ ဦးဆန်းမင်းထွန်း (HR Department) (အလုပ်ရှင်၏ အထူးကိုယ်စားလှယ် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) တို့ အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ၂၂-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့ က အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၆/၂၀၂၃)