အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း ၊ သန္ဓေပင်ကျေးရွာ၊ အမှတ် (၄၈/၂ ၊ ၄၉)ရှိ LOTTE MGS BEVERAGE (MYANMAR) Co.,Ltd (Pepsi အချိုရည်စက်ရုံ) မှ အလုပ်သမား ဦးသောင်းဟန်နှင့် အလုပ်ရှင် ဦးဖြိုးဖြူနိုး (ဒါရိုက်တာ)၊ ဦးကိုကိုမောင် (Associate Vice Principal AVP)(အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၅၇/၂၀၂၂)ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားဘက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီမှ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၄၅/၂၀၂၂) အပြည့် အစုံ