အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ အမှတ် (၁၈/A)၊ ကွင်းအမှတ် (၃၀၀/ A) ရခိုင်ရိုးကြီးအဝိုင်းရှိ Yong Hui Printing Packing Co.,Ltd (ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း)မှ အလုပ်ရှင် Mr. Cheng Yong Jun နှင့် အလုပ်သမား ဦးငြိမ်းချမ်းဝင်းပါ(၁၀)ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၆၃/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ ဦးရွှေအိုးလမ်းနှင့်မောင်ကျန်သီးလမ်း ထောင့်၊ အမှတ် (၁၇၄/၁၇၅) ရှိ Heng Mei Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ အလုပ်ရှင် Mr. Wang Zhiping ၏ (အထူး ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ​ဒေါ်စိုးစိုး (မန်နေဂျာ)နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်သီသီဝင်းပါ(၆၆)ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၄၄/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊သာဓုကန်စက်မှုဇုန်၊ ဥဿဖရားလမ်း၊ အမှတ် (၆) ရှိ Myanmar Bestfortune Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ အလုပ်ရှင် Mr.Tang Qinghai ၏(အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဒေါ်လွင်လွင်ထိုက် (HR Manager) နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ယုယုထွေးပါ (၃) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၆၂/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊သာဓုကန်စက်မှုဇုန်၊ ခရေပင်လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၃၀၅) ရှိ ဒေါ်ဇင်မာလှဝင်း(အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ အလုပ်ရှင် ဒေါ်ဇင်မာလှဝင်း ၏(အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဦးခင်‌ဇော်ထွန်း (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ)နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ဇင်မာဦးပါ (၁၃၃) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၆၁/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊အလံပြဘုရားလမ်း၊ အမှတ် (၄၄) ရှိ Yuzana Garden Hotel မှ အလုပ်ရှင် ဦးတိတ်ကြည်ပိုင် ၏(အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဒေါ်ခင်ဌေးလင်း (ဒါရိုက်တာအကြီးအမှူး)၊​ဒေါ်ကေသီနိုင် (ဒါရိုက်တာ)နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်သီတာအေးပါ (၄) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၄၂/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ရန်ကုန်-ပြည်လမ်း၊ သန္ဓေပင်ကျေးရွာ၊ အမှတ် (၄၈/၂၊၄၉) ရှိ LOTTE MGS BEVERAGE (MYANMAR) Co.,Ltd (Pepsi အချိရည်စက်ရုံ)မှ အလုပ်ရှင် ဦးဖြိုးဖြိုးနိုး (ဒါရိုက်တာ)၏ (အထူးကိုယ်စား လှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ​ဦးကိုကိုမောင် (Associate Vice Principle AVP)နှင့် အလုပ်သမား ဦးသောင်းဟန်ပါ (၉) ဦးတို့ အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၅၇/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ ဦးရွှေအိုးလမ်းနှင့်မောင်ကျန်သီးလမ်း ထောင့်၊ အမှတ် (၁၇၄/၁၇၅) ရှိ Heng Mei Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) မှ အလုပ်ရှင် Mr. Wang Zhipping ၏ (အထူး ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ​ဒေါ်စိုးစိုး (မန်နေဂျာ)နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်သီသီဝင်း ပါ (၆၆) ဦးတို့အကြားဖြစ်ပွား သော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၆၀/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ(အနောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊စက်မှုဇုန်(၅)၊ ရွှေရင်အေးကျောင်းလမ်း၊ အမှတ် (၁၆၀) ရှိ Sung Bo International Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ အလုပ်ရှင် Mr. Kim Sung Ho ၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲ အပ်ခြင်းခံ ရသူ) ​ဒေါ်ယုဝါမျိုး (HR Manager)နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်အိမွန်ကျော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၄၁/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်၊ မင်းကြီးမဟာမင်းခေါင်လမ်း၊ အမှတ် (၁၀၂) ရှိ New Hong Sheng Packing Co.,Ltd (ပီနံအိတ်စက်ရုံ)မှ အလုပ်ရှင် Mr. Wang Xiao Long ၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲ အပ်ခြင်းခံရသူ) ဦးသူရစိုး (မန်နေဂျာ)နှင့် အလုပ်သမား ဦးဇော်ဇော်ထိုက်(ခ)စံသိန်းတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၅၉/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်စက်မှုဇုန်၊ ဇေကမ္ဘာ(၉)လမ်း၊ အမှတ် (၃၀၉) ရှိ Myanmar Lordroad Fashion Co.,Ltd မှ အလုပ်ရှင် Mr.Wu Yu Kun နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်သီတာစန်းမောင်တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၅၈/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊(၁၂)ရပ်ကွက်၊ ကာယသုခလမ်း၊ အမှတ် (၁၂၃) ရှိ နယူးမန္တလာထွန်းကားဂိတ် (အောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေး)မှ အလုပ်ရှင် ဦးမျိုးထိုက်အောင် နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ဖြိုးအိခိုင် တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၅၄/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊အလံပြဘုရားလမ်း၊ အမှတ် (၄၄) ရှိ Yuzana Garden Hotel မှ ဒေါ်ခင်ဌေးလင်း (ဒါရိုက်တာအကြီးအမှူး) ၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဒေါ်ကေသီနိုင် (ဒါရိုက်တာ) နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်သီတာအေး ပါ (၄) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၅၅/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ (အနောက်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၅)၊ ရွှေရင်အေးကျောင်းလမ်း၊ အမှတ် (၁၆၀) ရှိ Sung Bo International Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) မှ အလုပ်ရှင် Mr. Kim Sung Ho ၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ် ခြင်းခံရသူ) ဒေါ်ယုဝါမျိုး (HR Manager) နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်အိမွန်ကျော်တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၅၃/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း၊ မြေနီကုန်း (မြောက်)၊ အမှတ် (၃၃၂/A) ရှိ Myanmar Consolidated Media Co.,Ltd (MYANMAR TIMES) မှ အလုပ်ရှင် ဦးသန့်ဇင်ထွန်း၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်း ခံရသူ) ဒေါ်မိုးမိုးအေး (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ) နှင့် ဦးဇေယျာဟိန်း ပါ အလုပ်သမား (၅) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၅၂/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ