ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ထောက်ကြန့်၊ လှော်ကားဥယျာဉ်ရှိ Htoo Zoos & Garden Business Unit မှ အလုပ်ရှင် ဦးတေဇ၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဦးကိုကိုအောင် (အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) နှင့် အလုပ်သမား ဦးဇော်ထိုက်လင်း ပါ (၃) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၈/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၇)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ် (၁၂၅)ရှိ Sunshine Milestone Construction Services Co.,Ltd (ဖျော်စပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း) မှ အလုပ်ရှင် Mr. Zhang Bang ၏ (အထူးကိုယ်စား လှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဦးစောစိန်အောင် (ခ) သီဟဇော် (General Manager)နှင့် အလုပ်သမား ဦးဇောတိက(ယာဉ်မောင်း) ပါ (၂) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၇/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ