အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန်၊ စက်မှုပတ်လမ်း၊ အမှတ် (၂၂/၆၀/၆၁/၆၂)ရှိ Taw Win Family Co.,Ltd (သစ်အချောထည်နှင့် ပရိဘောဂစက်ရုံ)မှ ဦးစန်းတင့်(အလုပ်သမား)နှင့် ဦးကောင်းငြိမ်းကျော် (အလုပ်ရှင်)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဂိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၁၈/၂၀၂၃)ပါ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် ဦးစန်းတင့် (အလုပ်သမား)မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာခြင်းအပေါ် ၁၆-၁၀-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှတ်ခဲ့သည့် ခုံသမာဓိကောင်စီ အမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၂၃)