ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ မြေနီကုန်း (မြောက်)၊ ပြည်လမ်း၊ အမှတ်(၃၃၂/A)ရှိ Myanmar Consolidated Media Co.,Ltd (Myanmar TIMES)မှ ဦးဇေယျာဟိန်းပါ အလုပ်သမား(၅)ဦးနှင့် ဦးသန့်စင်ထွန်း(အလုပ်ရှင်)၊ ဒေါ်မိုးမိုးအေး (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ)(အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိ အဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၅၂/၂၀၂၂)ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား နှစ်ဖက်လုံးမှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာခြင်းအပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၄၃/၂၀၂၂)