အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ အဆောင်-အေ၊ အခန်း (F1-F5) ရှိ Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (Yangon Branch) မှ အလုပ်ရှင် Mr. Aroran Gulshan (Country Head) ၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲ အပ်ခြင်းခံရသူ) ဦးအောင်မျိုးကျော် (ဥပဒေအကြံပေး) နှင့် အလုပ်သမား ဦးတင်အောင် (ခ) Krishna တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၄၀/၂၀၂၂)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာ(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၃)၊ နဝဒေးမင်းကြီးလမ်း၊ အမှတ် (၂၄) ရှိ Myanmar Dongxin Garment Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ အလုပ်ရှင် Mr. Liang Lin ၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဒေါ်ဇင်မာဖြိုး (HR Assistant) နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်ခင်ဆွေဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၉/၂၀၂၂)