အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ၊ သုဝဏ္ဍ-၂၉ ရပ်ကွက် ၊ အမှတ် (၉၃/F)ရှိ Dori Pet Spa မှ ဦးအောင်သန့်ဇင်(အလုပ်သမား)နှင့် ဒေါ်မူမူသန်းခိုင်(အလုပ်ရှင်)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၂၀/၂၀၂၃)ပါ ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် ဦးအောင်သန့်ဇင် (အလုပ်သမား)မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားလာခြင်းအပေါ် ၉-၁၁-၂၀၂၃ ရက်နေ့တွင် ခုံသမာဓိကောင်စီသည် အမှုအမှတ် (၁၃/၂၀၂၃) ဆုံးဖြတ်ချက် မိတ္တူမှန်