အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၇)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ် (၁၂၅) ရှိ Sunshine Milestone Construction Services Co.,Ltd (ဖျော်စပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း) မှ အလုပ်ရှင် Mr. Zhang Bang ၏ (အထူးကိုယ်စား လှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဦးစောစိန်အောင် (ခ) သီဟဇော် (General Manager) နှင့် အလုပ်သမား ဦးမင်းသူရ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၃/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ဘုရင့်နောင်တာဝါ၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ အမှတ် (၁၀၁) ရှိ Royal Golden Owls (rgo47 Online Shop) မှ အလုပ်ရှင် ဒေါ်ဝင်းနန္ဒာသိုက်၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဒေါ်တင်တင်ထွေး (တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ)၊ ဒေါ်စောရူပ (HR Manager) နှင့် အလုပ်သမား ဦးဝေလင်းဦး ပါ (၄) ဦးတို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၂/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၇)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ အမှတ် (၁၂၅) ရှိ Sunshine Milestone Construction Services (ဖျော်စပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း)မှ အလုပ်ရှင် Mr. Zhang Bang ၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) ဦးစောစိန်အောင် (ခ) သီဟဇော် (General Manager) နှင့် အလုပ်သမား ဦးဇော်ညွန့်ဦး တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၃၁/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံ