အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ ဦးရွှေဘင်လမ်းရှိ Sino Protection (Yangon) Non-Woven Products Co.,Ltd (ဆေးရုံတစ်ခါသုံးဝတ်စုံ)မှ ဦးလှမျိုးနိုင်ပါ အလုပ်သမား (၃၃၅)ဦးနှင့် Mr.Wu Congan (အလုပ်ရှင်) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၆/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမား(၃၃၅)ဦးကိုယ်စား ဦးလှမျိုးနိုင်(အလုပ်သမား)မှ ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ ခုံအဖွဲ့က ၁၅-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၈/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ရွှေပြည့်စုံဈေး (၇) လွှာ၊ စက်ရုံလမ်းရှိ Myanmar Marketing Research & Development Co.,Ltd (MMRD) မှ ဒေါ်ဇင်မာချိုပါ အလုပ်သမား (၂)ဦးနှင့် ဦးမိုးကျော် (အလုပ်ရှင်)၊ ဦးဉာဏ်လင်းထွန်း (HR Supervisor) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၉/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားများဘက်မှ ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ ခုံအဖွဲ့က ၇-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၇/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုန်၊ မြစံပယ်လမ်း၊ အမှတ်(E-6,8)ရှိ Myanmar Rul Xin Shoes Co.,Ltd (ဖိနပ်စက်ရုံ)မှ ဒေါ်သင်းသင်းနု ပါ အလုပ်သမား (၅)ဦးနှင့် Mr. Wang Jiun Hun(အလုပ်ရှင်)၊ Mrs. Xiao Min(မန်နေဂျာ) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၈/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားများဘက်မှ ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် အလုပ်သမား (၅)ဦးကိုယ်စား ဒေါ်သင်းသင်းနု(အလုပ်သမား)မှ ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ ခုံအဖွဲ့က ၅-၇-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၆/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန် (၅)၊ ရွှေရင်အေးဘုရားလမ်းသွယ်(၁၀)၊ အမှတ်(၆/၈)ရှိ Like View Tex Garment Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ ဦးဇွဲမာန်ထက်ပါ အလုပ်သမား (၉၁)ဦးနှင့် ဒေါ်မေသဇင်ဦး (အလုပ်ရှင်)၊ ဦးကံလင်းထွန်း (HR) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၁/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားများဘက်မှ ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် အလုပ်သမား (၉၁)ဦးကိုယ်စား ဦးဇွဲမာန်ထက် (အလုပ်သမား)မှ ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ ခုံအဖွဲ့က ၂၇-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၅/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ လှော်ကားဓါတ်အားခွဲရုံဝန်း၊ ဘိုခြံရပ်ကွက် (၁၆.၅) မိုင်ရှိ Myanmar Central Power Co.,Ltd (သဘာဝဓါတ်ငွေ့သုံးလျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးလုပ်ငန်း)မှ ဦးဇေယျသူရမွန် (အလုပ်ရှင်)၊ ဦးထွန်းလင်းအောင် (Manager) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၄/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် ဦးထွန်းလင်းအောင် (Manager) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)မှ ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ ခုံအဖွဲ့က ၂၁-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၄/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ အလယ်ဘလောက်၊ သိမ်ဖြူလမ်းရှိ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်မှ ဦးဆန္ဒအောင်(Vice President)(အလုပ်သမား) နှင့် ဦးမျိုးသက်နိုင် (အလုပ်ရှင်)၊ ဒေါ်ဥမ္မာမြင့် (Executive Vice President) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၈/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားမှ ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၁၆-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၃/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရွှေလင်ပန်းစက်မှုဇုန်၊ ဆရာရှမ်းလမ်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းထောင့်၊ မြေတိုင်းအမှတ်(၂၅) ရှိ Gold Emperor (Myanmar) Co.,Ltd (ဖိနပ်ချုပ်စက်ရုံ) မှ ဦးအောင်ဆွေဖြိုး(အလုပ်သမား) နှင့် Mr.Zhu Jianyong (အလုပ်ရှင်)၊ ဒေါ်ခင်သီတာ‌ထွေး (Department Head) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၂/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၁၃-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၂/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ဦးစံဖေရပ်ကွက်၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး၊ အမှတ် (၅၇-က) ရှိ အောင်စင်္ကြာဆေးဝါးကျွမ်းကျင်နှင့် သူနာပြုအကူသင်တန်း ဦးစိုးထိုက် (သင်တန်းနည်းပြ) နှင့် ဒေါ်ချိုဝေလင်း (အလုပ်ရှင်)၊ ဒေါ်ခင်သီတာစိုး (အထွေထွေမန်နေဂျာ) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၉/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားဘက်မှ ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၈-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၀/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ပြည်လမ်း၊ ရတနာအိမ်ရာ၊ အမှတ် (1/B) ရှိ Myanmar FISCA Security & Communication Co.,Ltd (လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစက်ပစ္စည်းများဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း) ဒေါ်သီတာထွန်း ပါ အလုပ်သမား (၄) ဦး နှင့်ဦးစိုးမြင့်ထွန်း (အလုပ်ရှင်)၊ ဒေါ်ကေဇင်ဝင်း (Account) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၆/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ကျေနပ်မှု မရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၆-၆-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၂၁/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ယောက်ကော်လမ်း၊ အမှတ် (၂၄၀/၂၆၀)ရှိ TMW Enterprise Co.,Ltd (လျှပ်စစ်ပစ္စည်းသိုလှောင်သည့်စက်ရုံ) မှ ဦးမြင့်ရွှေ (အလုပ်သမား) နှင့် ဦးဝေလွင် ( အလုပ်ရှင်)၊ ဦးထိန်လင်းကျော် (HR Manager) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ်(၂၀/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားဘက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၃၁-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၉/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၁၄)ရပ်ကွက်၊ သခင်ဖိုးလှကြီးလမ်းနှင့် မေတ္တာလမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၁)ရှိ Grand Mercure Yangon Golden Empire(Grand Mercure Hotel) မှ ဒေါ်ဇင်ပွင့်ဖြူ ပါ အလုပ်သမား (၁၁) ဦးနှင့် ဒေါ်နန်းမြ( အလုပ်ရှင်)၊ ဦးခင်မောင်ဌေး (Director of Finance) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ်(၁၇/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် အလုပ်သမားများဘက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၂၆-၅-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၈/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ပြည်လမ်းနှင့် လှည်းတန်းလမ်းထောင့်၊ No.507(B) ၊Helden Center 5th Floor ၊ No. 3C-3D ရှိ Bintai Kindenko Myanmar Co.,Ltd (ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း) ဒေါ်ခိုင်သန္တာဝင်း ပါ အလုပ် သမား (၂) ဦးနှင့် Mr. Chua Swee An ( အလုပ်ရှင်)၊ ဦးဇော်မြင့်ထွန်း (Project Manager) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ် ခြင်းခံရသူ) တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ်(၁၀/၂၀၂၂) ဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် အလုပ်သမားများဘက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၁၄-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၃/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ဝါးတစ်ရာစက်မှုဇုန်၊ အမှတ် (၁၄၈/၁၅၃)၊ မြေတိုင်းအမှတ် (၄၉) ရှိ GTIG Easter Garment (Myanmar) Co.,Ltd (အထည်ချုပ်စက်ရုံ) ဒေါ်ခင်သီတာဦး ပါ အလုပ်သမား (၁၁) ဦးနှင့် Mr. Pang Xiyoung ( အလုပ်ရှင်)၊ ဦးကျော်ဇင်မင်း (HR Manager) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ်(၈/၂၀၂၂)ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားများဘက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၁၀-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့် ပါရမီလမ်းထောင့်၊ INNO City ဝန်းရှိ KM Global Co.,Ltd ဦးကျော်ကျော်လွင် ပါ အလုပ်သမား (၂) ဦးနှင့် Mr. Park Gea Yong ( အလုပ်ရှင်) Mr. Lee Sangbeom (CEO) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ခုံသမာဓိအဖွဲ့ ၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ်(၅/၂၀၂၂)ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၈-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့ တွင် အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၁၁/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုန်၊ မြခတ္တာလမ်း၊ အမှတ် (C-3) ရှိ Areca Collection Co.,Ltd (ပရိဘောဂစက်ရုံ) ဦးကျော်လင်းထွန်း ပါ အလုပ်သမား (၃၃) ဦးနှင့် Mr. Ng Wee Hian (အလုပ်ရှင်)၊ Mrs. Allison Chan (Business Development) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ်(၆/၂၀၂၂)ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားဘက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၁-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့ တွင် အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၉/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုန်၊ မြခတ္တာလမ်း၊ အမှတ် (C-3) ရှိ Areca Collection Co.,Ltd (ပရိဘောဂစက်ရုံ) ဦးမြင့်ဇော်ကို ပါ အလုပ်သမား (၁၄) ဦးနှင့် Mr. Ng Wee Hian (အလုပ်ရှင်)၊ Mrs. Allison Chan (Business Development) (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ်(၂/၂၀၂၂)ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားဘက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၁-၃-၂၀၂၂ ရက်နေ့ တွင် အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၁၀/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ကမာရွတ်မြို့နယ်၊(၉)ရပ်ကွက်၊ အင်းယားလမ်း၊ အမှတ် (၉)ရှိ Exera Myanmar Limited မှ ဦးမျိုးသသူ(အလုပ်သမား) နှင့် Mr.Enrico Cesenni(အလုပ်ရှင်)၊ ဒေါ်မေဖြူကျော်(Head of HR)(အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှု အမှတ်(၁၅/၂၀၂၂)ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားဘက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ တွင် အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၁၆/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊အမှတ်(၁/၃၆)နေမျိုးရန်နောင်လမ်းရှိ ဦးသက်အောင်(အလုပ်သမား)နှင့်ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ပြင်စည်မင်းသားကြီးလမ်း၊ အမှတ် (၁၄၅)ရှိ Mr.Xu Pencheng(အလုပ်ရှင်)၏ (အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)ဒေါ်သဲစုအေး(HR)တို့အကြားဖြစ်ပွားသော ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၂၆-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့ တွင် အငြင်းပွားမှု အမှတ် (၁၅/၂၀၂၂) အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊စက်မှုဇုန်(၁)၊စက်မှု(၁)လမ်း၊ အမှတ်(၄၂-၆၃/၆၄)ရှိ REACE Myanmar Group Co.,Ltd(အရက်ချက်စက်ရုံ)မှ ဦးအောင်ခင်စိုးပါ အလုပ်သမား(၄၁)ဦးနှင့် ဦးသိန်းဝင်း(အလုပ်ရှင်)၊ ဦးဝင်းမြင့်(AGM)(အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)တို့ အကြားဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၂/၂၀၂၂)ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားများဘက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် အလုပ်သမားများကိုယ်စား ဦးအောင်ခင်စိုး ပါ အလုပ်သမား(၃)ဦးမှ ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ခုံအဖွဲ့က ၂၀-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ်(၁၄/၂၀၂၂)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၂)၊ဒေါ်ဖွားရှင်လမ်း၊ အမှတ်(၁၁/၁၂/၁၃)ရှိ Myanmar Suniew(အထည်ချုပ်စက်ရုံ)မှ အလုပ်သမား (၁၀၆၁)ဦး ကိုယ်စား ဦးသဲမောင်ထွန်းပါ အလုပ်သမား(၉)ဦးနှင့် Mrs.Jing Amei(အလုပ်ရှင်)၊Mr.Hu Feng (General Manager)(အထူးကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခြင်းခံရသူ)တို့အကြား ဖြစ်ပွားသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၆၇/၂၀၂၁) ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် အလုပ်သမားများဘက်မှ ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့် အလုပ်သမားများကိုယ်စား ဦးသဲမောင်ထွန်းပါ အလုပ်သမား(၉)ဦးမှ ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားခဲ့ရာ ခုံသမာဓိကောင်စီ၊ ခုံအဖွဲ့က ၂၀-၄-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် အငြင်းပွားမှုအမှတ် (၁၇/၂၀၂၂)